Niet mee eens?

Print Friendly, PDF & Email

Als er een besluit van de gemeente om een vergunning te verlenen gepubliceerd wordt op https://bekendmakingen.amsterdam.nl/ zie je steeds de vraag: Niet mee eens? Dan volgt hoe u bezwaar kunt aantekenen. Dat is geen vriendelijk gebaar van de gemeente, maar een wettelijk recht. En heb je iets aan dat recht? Twee voorbeelden: evenementenvergunningen en vergunningen voor “tijdelijke terrasuitbreidingen”.

Evenementen

Burgers dienen bezwaar in omdat ze al eerder overlast hebben ervaren van evenementen, dus ze weten waar ze het over hebben, en ze willen zoiets niet weer meemaken. Of zij zien in de aanvraag of het besluit geen garantie dat goed wordt omgegaan met flora, fauna of andere milieu-eisen.

Hoe hoort dat proces te verlopen?

  1. De aanvraag wordt door de gemeente beoordeeld en na goedkeuring gepubliceerd op de bekendmakingenpagina van de gemeente.
  2. Binnen 2 weken kun je een zienswijze indienen. Daarmee hoop je de afdeling vergunningen te bewegen om niet alles te vergunnen of om extra eisen te stellen.
  3. Als besloten is een vergunning te verlenen wordt dat gepubliceerd
  4. Binnen een termijn van 6 weken na het besluit tot vergunningverlening kun je bezwaar indienen (niet na de publicatiedatum, maar na de datum van de vergunning). Het indienen van bezwaar schort het besluit niet op.
  5. Na afloop van die bezwaartermijn moet binnen 6 weken de beslissing op bezwaar worden genomen. Dat mag eenmalig met 6 weken worden verlengd.

Je kunt het proces versnellen door zo snel mogelijk na het besluit tot vergunningverlening de bestuursrechter in te schakelen voor een voorlopige voorziening. Dan moet je aantonen dat er haast is bij een beslissing, maar je moet al wel je bezwaargronden al op orde hebben.

Het gebeurt steeds vaker dat het besluit om een vergunningverlening zo laat komt, dat het evenement plaatsvindt voordat er een beslissing op bezwaar is genomen. of zelfs voordat de bezwaartermijn afgelopen is.
Naar aanleiding van een evenement waarvoor de vergunning werd verleend op de dag dat de boel werd opgebouwd zijn door gemeenteraadslid Kuiper vragen gesteld aan de burgemeester. Evenementen hebben alles te maken met de apv en dat valt onder zijn/haar verantwoordelijkheid.

De beantwoording door de burgemeester van de vragen zijn naar de mening van velen op zijn zachtst gezegd schokkend. Doodleuk wordt gesteld dat men naar de rechter had kunnen gaan om een voorlopige voorziening. Alsof de rechtbank tijd, middelen en mensen over heeft.
Op de vraag of de burger niet buitenspel wordt gezet is het antwoord ontkennend: je kunt immers een zienswijze indienen, en het bezwaar wordt heus wel behandeld.
De laatste keer dat d’Oude Stadt dat aan de hand heeft gehad, samen met de VVAB, heeft het bijna twee jaar geduurd voor er een besissing op bezwaar kwam. Het ging om een jaarlijks evenement, dus een effect op de volgende editie zou de uitspraak ook al niet gehad kunnen hebben.

Buitenspel? Wij zeggen: schoffering van de burger. Diens bezwaren worden afgewimpeld alsof het om een klachtenmelding gaat. Als de bezwaren achteraf gegrond blijken te zijn, heeft dat geen enkele consequentie.

Lees het zelf maar: Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Kuiper inzake vergunningen voor festivals

NB. De vertragingen hebben niets te maken met Corona; het speelt al veel langer.

De “tijdelijke” terrasuitbreidingen
Ingesteld in de zomer van 2020, in verband met de eerste coronagolf. Voor veel, maar niet alle horeca-ondernemers met of zonder terras, kon een stukje stoep, straat of plein gevonden worden voor een tijdelijke terras(uitbreiding). De horeca-ondernemers moesten wel aan kunnen aantonen dat omwonenden geen bezwaar hadden. In het algemeen waren omwonenden wel akkoord: de ondernemers konden zo tenminste weer wat verdienen, en door de anderhalvemetermaatregel bleef het aantal terraszitters en dus de overlast beperkt. De goeden zekerniet te na gesproken bleek die anderhalve meter in het algemeen een lachertje. Nog nooit zo veel grote gezinnen met alleen maar volwassen kinderen gezien. Maar goed, het was tijdelijk, tot 1 november.

Niet dus, vrijwel alle extra vergunningen werden automatisch verlengd tot 1 maart 2021. In december kwam er wel weer een volledige horecasluiting. Om de horeca te compenseren werden de tijdelijke vergunningen weer verlengd tot 1 november, en soms zelfs uitgebreid. Van afstand houden was al helemaal geen sprake meer, de toeristen kwamen weer terug, en klanten met QR-code konden later ook weer binnen terecht. De omwonenden hadden er min of meer vrede mee, hoewel zij steeds meer overlast ondervonden, maar het zou per 1 november toch stoppen. Handhaving was er niet of nauwelijks. Op klachten kwamen uitvoeriger standaardantwoorden. Eigenlijk erger dan vroeger toen er standaard “uw klacht is afgehandeld” kwam. Want ook nu wordt je klacht niet goed gelezen en betekent het antwoord “je zoekt het zelf maar uit”. Klachten indienen laat je dus verder wel uit je hoofd.

Maar weer besloot de burgemeester de vergunningen te verlengen tot 1 maart. De besluiten voor de afzonderlijke vergunningen werden deze keer gepubliceerd op de bekendmakingenpagina. En er staat weer bij: “niet mee eens?”. Je kunt bezwaar indienen maar dat schort het besluit niet op.
De procedure is in dit geval zoals punten 3-5 voor evenementen (zie boven).
Stel: het besluit is genomen op 15 oktober 2021. De bezwaartermijn loopt dan tot 26 november. Daarna 6 weken en eenmalig uitstel van nog eens 6 weken (eerder regel dan uitzondering), en dan is het al 18 februari. Ongetwijfeld zal het volgende besluit, verlenging tot 1 november 2022, dan alweer genomen zijn.