De tijd van het jaar

Print Friendly, PDF & Email

December is de maand van vrijgevigheid maar ook om eens goed naar uw financiële situatie te kijken. Wilt u niet wat minder belasting betalen, of zelfs wat terug krijgen? Denk dan eens aan goede doelen met een ANBI status waaraan u belastingvrij kunt schenken. Wijkcentrum d’Oude Stadt is er een van. Giften vóór 1 januari kunt u nog aftrekken van uw inkomstenbelasting over dit jaar.

Waarom
ANBI’s zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen.
We kunnen giften heel goed gebruiken, voor het inhuren van deskundigen bijvoorbeeld op het gebied van geluidsoverlast, van geurmetingen en -filters, en op juridisch gebied. Voor actie-bijeenkomsten voor betere leefbaarheid of buurtactiviteiten. Maar ook ter verbetering van onze (en uw) vergaderfaciliteiten.

Belasting
Er zijn in dit verband twee manieren om schenkingen in mindering te brengen op uw inkomstenbelasting: periodieke schenkingen en gewone schenkingen.
Om periodieke schenkingen te kunnen aftrekken legt u zich voor minimaal 5 jaar vast, in een contract met de betreffende ANBI. Ee voordeel: dan bestaat er geen “drempel”.

Gewone schenkingen kennen wel een drempelbedrag (en een maximum). Dat is een percentage van uw inkomen, niet voor de afzonderlijke schenkingen. Het bedrag boven die drempel wordt in mindering gebracht op uw belastbaar inkomen.

“Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.”

Als uw totaal aan incidentele giften aan ANBI’s minder is dan het drempelbedrag, hebt u geen belastingvoordeel. Maar wij zijn er in ieder geval wel heel blij mee.

Lees wat de Belastingdienst verder schrijft over schenken aan ANBI’s
Andere ANBI’s zoeken (om ons te vinden: zoek oude stadt, of zelfs oude stad, maar met zoeken op wijkcentrum vindt u het waarschijnlijk niet, heel officieel heet het wijkopbouworgaan).

HOE DONEREN aan d’Oude Stadt: dat kan door een overschrijving of via iDEAL of creditcard. Dat vindt u allemaal op https://www.oudestadt.nl/doneren/

Wij danken u bij voorbaat heel hartelijk.