Mupi’s opnieuw tijdelijk

Print Friendly, PDF & Email

Tussen 19 en 23 juli werden de eerste 8 “tijdelijke” (tot 2027) vergunningen afgegeven voor waarschijnlijk meer dan 30 mupi’s in stadsdeel Centrum. Dat zijn de 28 waartegen wij eerder met succes bezwaar hadden gemaakt, en nog een aantal die er later nog bij kwamen.

Geen bewegend beeld
Deze nieuwe vergunningen verbieden bewegende beelden.  Dat lijkt winst. Maar stilstaande beelden mogen maar liefst 10x per minuut wisselen. Dat wisselen moet wel snel gebeuren, binnen 0,2 seconden, dus de vrij trage overgangen van het ene beeld in het volgende, die hetzelfde effect hebben als een filmpje zouden dan ook tot het verleden behoren.

Wij zouden graag zien dat ook geluid bij reclame expliciet verboden wordt; we hebben al eens een test meegemaakt met een pratende Nutellapot. Door wat voor andere technische snufjes we in de toekomst overvallen zullen worden kunnen we niet voorspellen.

Niet bekend is wat er in de andere stadsdelen met de mupi’s gaat gebeuren.

Ca. 30 vergunningen*
Deze keer gaat het niet om een verzamelvergunning voor een heleboel mupi’s, maar om een heleboel afzonderlijke vergunningen, een voor iedere mupi.
Voor we besluiten welke stappen er nodig zijn wachten we de bekendmakingen over de andere mupi’s af. In de vergunning staat ook iets over de ruimtelijke kwaliteit, en daar hebben we in ons bezwaarschrift over de 28 mupi’s ook het nodige te zeggen gehad. En wij niet alleen.

Bij de vergunning:
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (artikel 6.1, eerste lid, van de Wabo). Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking.

Maar …
Meer dan een week na de vergunningverlening zijn nog steeds bewegende beelden te zien op de mupi’s. De mupi bij Amstel 190 liet zelfs nog een “full motion” filmpje zien.

Onder bewegende beelden wordt verstaan: Alle beelden op beeldschermen, lichtkranten, of anderszins geprojecteerde beelden, die niet volledig stilstaan en die zich richten of waarbij vaker dan 1x per 6 seconden van beeld wordt gewisseld; Ieder beeldeffect dat beweging suggereert als bijvoorbeeld langzaam (> 0.2 sec) faden, zoomen, gebruik van animated stills, verandering van kleur, intermitteren, etc. wordt hierbij als bewegend beeld beschouwd;

Voorbeeld van een vergunning:
Ter hoogte van Amstel 190

*Het laatste nieuws: op 1 augustus tellen we nu 29 vergunningen. In ieder geval ontbreken die op de Sint Antoniesluis, in de Damstraat bij de Dam, een van de twee mupi’s op het Muntplein, een van de drie op het Leidseplein, en die op het stationsplein zitten er niet bij. Wordt vervolgd.
Zie voor de volledige lijst tot nu toe het nieuws van de VVAB

Toevalstreffertje

Absurditeit van “mooie” beeldenwisseling