MORA afl. 4

Print Friendly, PDF & Email

Vijzelstraat even zijde, begin middag

Aflevering 4 in onze serie opvallende MORA afhandelingen, blijf ze sturen. Maar laat u zich beslist niet ontmoedigen, er worden ook klachten opgelost. Een melding over een illegale terrasuitbreiding (vergunning aangevraagd maar zeker nog niet verleend) heeft gewerkt.
Die terrasuitbreiding is verdwenen. Maar: de melder zelf is daarvan niet op de hoogte gebracht. Die wordt zeker geacht het zelf in de gaten te houden, waar die ook mag wonen. Of is het melden van overtredingen voorbehouden aan omwonenden?

Op meldingen krijg je niet meer het standaardantwoord dat de klacht is afgehandeld. Maar is het nu verbeterd? Nu is er een nieuw standaardantwoord wanneer je melding doet over gebrek aan loopruimte door een terras. Daar hebben niet alleen omwonenden last van, maar iedere passant. Ook dagjesmensen en toeristen. Die laatsten lopen zich te ergeren, maar gaan die een klacht indienen?

Een melding:

“Er staat daar illegaal een terras dat er kennelijk niet mag zijn (geen punaises) en bovendien de doorgang belemmert voor voetgangers ter plekke want het meubilair staat zodanig dat er onvoldoende loopruimte is als klanten er gaan zitten. Trouwens het Café ligt niet aan de straat, maar zit op de 1e etage.”

*** Details van uw melding ***
Hier is het : Vijzelstraat (postcode) Amsterdam
Tijdstip : 16 mei 2019 10:40
Gebeurt het vaker? – True
Uw melding gaat over: – Horecabedrijf (café, restaurant, snackbar, etc.)
Geef aan op welke momenten het gebeurt – Volgens mij iedere dag. Zie 3e foto (van 2018)
Bedrijfsnaam / Evenementnaam van vermoedelijke veroorzaker – Cafe (naam)

De nieuwe standaardreactie:

“Hartelijk dank voor uw melding van terrasoverlast. We vinden het vervelend voor u dat u overlast ervaart van een terras in uw directe woonomgeving. In de praktijk is de kans op een constatering na een individuele melding klein. We verzamelen alle meldingen en klachten die we binnenkrijgen. Op basis van alle meldingen kunnen gerichte acties worden ondernomen zodat we zo effectief mogelijk optreden in onze drukke binnenstad. Op dit moment kijken we vooral naar plekken waar het heel druk is en sprake is van structurele problemen. Meer informatie over handhaving in de praktijk: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/handhaving/ Wat kunt u doen? Probeer problemen waar mogelijk zelf of met anderen op te lossen. Als u last heeft van een horecabedrijf dan mag u de eigenaar daar gewoon op aanspreken. De meeste eigenaren zullen dat waarderen.”

Inderdaad: men gaat er van uit dat de melder in de onmiddellijke omgeving woont. Onzin. Er wordt een dagelijkse overtreding gemeld. Het gaat er niet om dat het vervelend voor de melder is, maar dat er stomweg te weinig ruimte is, zelfs volgens het huidige terrassenbeleid.
Het eerste deel van de melding wordt gewoon maar genegeerd: is het een legaal terras, en zo ja, waar is de terrasafscheiding?
Een dagelijkse misstand is helemaal niet moeilijk te constateren.
Een dagelijkse misstand is structureel.
Zelf oplossen? Hoezo, het terrasmeubilair verplaatsen met de klanten erbij? Dat is vragen om moeilijkheden.

Niet de eerste melding
Over het betreffende terras zijn eerder meldingen gedaan, via de website amsterdam.nl en via de app verbeterdebuurt.nl. Toen is ook de serveerster (ook aan het werk in de loopruimte) er op aangesproken; ze haalde haar schouders op en zei “daar ga ik niet over”. Nog even nageroepen: geef het door aan je baas. Maar dat zal niet gebeurd zijn of die trekt zich er niets van aan.
De melders zijn overigens amsterdammers die daar niet wonen maar er wel regelmatig lopen en iedere keer een te nauwe doorgang aantreffen.
Vergelijkbare meldingen worden vaker gedaan, maar hoe lang nog als het toch niets uithaalt?

Eigenaar?
De standaardreactie zegt: “Als u last heeft van een horecabedrijf dan mag u de eigenaar daar gewoon op aanspreken” De meeste eigenaren zullen dat waarderen.”
We blijven het zeggen: natuurlijk mag dat. Maar wij krijgen helaas genoeg berichten binnen dat het niet helpt, of dat er sprake is van intimidatie. Dus doe het als u wilt, zeker als u weet dat de eigenaar er iets mee doet, maar stuur ALTIJD een melding naar de gemeente. Daar wordt uw melding geregistreerd, en van daar uit kan actie worden ondernomen bij herhaalde klachten.
Een fatsoenlijke ondernemer zal daar geen probleem mee hebben.