Marineterrein-2

Print Friendly, PDF & Email

Klik voor de hele afbeelding

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij over de concepnota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Marineterrein en de mogelijkheid tot inspraak. Hoewel het terrein buiten het werkgebied van d’Oude Stadt valt, heeft het Wijkcentrum zich er wel een beetje mee bemoeid. De plannen zijn immers van belang voor de buurten rond het Oosterdok.

Dat terrein biedt een uitgelezen kans voor de bouw van levensbestendige woningen. In de oude buurten kunnen nauwelijks geschikte woningen voor mensen met fysieke beperkingen gevonden worden. Ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen, worden gedwongen hun buurt met hun sociale netwerk te verlaten.

Ook is er in de oude buurten nauwelijks sprake van substantieel groen. Ze moeten het doen met geveltuintjes en hier en daar wat plantenbakken. Een flink park komt als geroepen.

De zienswijze van bewoners rond het Oosterdok is geschreven door en namens een flink aantal bewonersgroepen en organisaties, waaronder d’Oude Stadt en de Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo. De zienswijze hekelt de voorgestelde hoge bebouwing, hetΒ  versnipperde groen, en de scheve verhouding tussen bedrijfspanden en woningen. Als die verhouding wordt gecorrigeerd kunnen zelfs meer woningen worden gebouwd en het aaneengesloten groen worden uitgebreid tot een echt park. De grootte van het park wordt in de conceptnota schromelijk overdreven.

Er zullen vele zienswijzen zijn ingediend, die t.z.t. leiden tot een nota van beantwoording. Wij hebben de zienswijze van de VVAB en die van de (nieuwe) vereniging Voordestad ontvangen.

Links