Korte berichten van de gemeente

Print Friendly, PDF & Email

Een serie korte berichten die wel over heel grote berichten kunnen gaan. Over stadsdeel of stadsbreed, een korte gebeurtenis of een update van iets dat al heel lang gaande is. Maar eerst een leuke update van een eerdere MORA melding.

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij over een MORA-melding over een loszittende trapleuning bij de Zwanenburgwal, die was weggehaald. Vlak voor de verzending van die nieuwsbrief een gesprek met de betreffende ambtenaar dat leidde tot een belofte dat de leuning terug zou komen. En wat zien we nu, vlak voor de verzending van deze nieuwsbrief? Hij is terug, en hij zit vast. Driewerf dank aan de mannen van het straatmeubilair, bruggen en kades.

Buurtgesprekken Centrum West najaar 2019.
Gebiedsteam West organiseert twee keer per jaar gesprekken voor bewoners, ondernemers en instellingen die mee willen denken over de toekomst van hun buurt. Samen praten we over wat er speelt in de buurt, hoe we de toekomst van de buurt zien en bespreken we of er onderwerpen zijn die prioriteit moeten krijgen.

De visie van Zef Hemel Een nieuwe historische binnenstad
Nee, dat betekent niet sloop en vernieuwbouw. Er zijn talloze aankondigingen geweest van bijeenkomsten en van de presentatie van het eindresultaat. De kranten stonden er vol van. Wat klopte er van de losse kreten op sociale media? Wat stelt het allemaal voor? Hier vindt u de videopresentatie en de volledige tekst van de Visie

De Staat van de Stad Amsterdam X: het gaat goed met de stad, maar niet met alle Amsterdammers.
De monitor De Staat van de Stad Amsterdam geeft tweejaarlijks een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van participatie en leefsituatie in de stad. Dit is de 10e. Daarbij gaat het om het algehele welzijnsniveau van de Amsterdammers (de Leefsituatie-index) en participatie op primaire terreinen als onderwijs, arbeid en inkomen en op secundaire terreinen (maatschappelijke, culturele en politieke participatie, vrijetijdsbesteding). Ook komen de thema’s demografie en wonen, gezondheid, economie, mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid en veiligheid aan bod.

De VS van Amsterdam
Hebt of bent (!) u een straat? De gemeente heeft wat geld te vergeven. U moet wel snel zijn. Op 21 oktober werd dit gepubliceerd op de website van de gemeente. Tot 4 november kunt u uw straat aanmelden, op 9 november worden de prijzen uitgedeeld.

In Nieuw-West
HOEFDE MEN ER NIET LANG OVER NA TE DENKEN. ZE MAAKTEN ER GELIJK EEN FEESTJE VAN
Besluit evenementenvergunning Johannes Meewisstraat 50
Stadsdeel Nieuw-West -2 oktober 2019
Johannes Meewisstraat 50, 1063CJ, aanvraag voor het omzetten van 4 onzelfstandige woonruimten naar 5 onzelfstandige woonruimten, ontvangen op 25 september 2019, NW19-08375.
Het werd blijkbaar ontdekt en het besluit is van de site verdwenen.