Kort verslag wijkraad

Print Friendly, PDF & Email

wijkraadfebruari

Maandagavond 1 februari vergaderde de Wijkraad. De stukken treft u hier. In informele sfeer werd het concept werkplan 2016-2018 besproken. Hieronder treft u een kort verslag. Het uitgebreide concept verslag volgt spoedig.

Het concept werkplan 2016 -2018
Het concept-werkplan 2016-2018 werd gepresenteerd. De wijkraad vond dat het wijkcentrum meer op de kaart gezet moet worden. Daarbij helpt het werkplan. De nieuwe aanpak werd als  verfrissend ervaren.

Afgesproken is dat de leden input gaan leveren op het werkplan. Het werkplan 2016-2018 wordt dan in de wijkraad op 24 februari vastgesteld.


Afscheid Eveline van Nierop en Harrie Kloose

Harrie Kloose kwam persoonlijk afscheid nemen van de Wijkraadsleden. Al in oktober had hij al voor de verkiezingen laten weten om persoonlijke redenen niet meer beschikbaar te zijn voor de wijkraad.

Eveline van Nierop liet de wijkraadsleden weten vanwege persoonlijke omstandigheden uit het bestuur te treden. Haar taken worden intern opgevangen door de overige bestuursleden. De wijkraadsleden en het bestuur vinden haar vertrek jammer, omdat zij de geschiedenis van het Wijkcentrum kent en over een hoop kennis beschikt. Eveline blijft wijkraadslid en kan altijd door het bestuur benaderd worden.