Jo Cadeaulezingen: Amsterdam in Woord en Beeld

Print Friendly, PDF & Email

7-2-2016 11-39-35Sinds het begin van dit seizoen worden Wijkcentrum d’ Oude Stadt de zogenaamde Jo Cadeaulezingen gehouden. Ze gaan over kunst, literatuur en/of architectuur. 

Op 6 maart a.s. wordt de vierde lezing gehouden: kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski en literatuurhistorica Liesje Schreuders vertellen dan over Amsterdam in Woord en Beeld. Deze lezing maakt deel uit van een zesdelige reeks, waarin de hele geschiedenis van Amsterdam, van de middeleeuwen tot en met de 21e eeuw, aan bod komt. Bij deze gezamenlijke lezingen wordt niet gestreefd naar schoolse compleetheid, maar wordt één periode getypeerd door enkele kleurrijke onderwerpen uit de schilderkunst, proza, architectuur, poëzie etc. eruit te lichten.

De lezing van 6 maart gaat over Amsterdam in de middeleeuwen. Aan de orde komen bijvoorbeeld de oudste documenten over Amsterdam, de oudste architectuur (een heus kasteel?!), de schilders Jan van Scorel en Jacob van Oostsanen en de dichter Willem van Hillegaersberg.

Natuurlijk kan elke lezing ook apart gevolgd worden. Als er voldoende belangstelling is, zullen in het volgende seizoen meer lezingen uit de reeks gepland worden.

Wij wijzen u erop dat in het programma zoals dat eerder in De Binnenkrant gepubliceerd werd, een wijziging is opgetreden: op 17 april gaat het niet over Pieter Saenredam, maar over Jeroen Bosch. We sluiten daarmee aan bij de actualiteit: van 13 februari tot 8 mei wordt in ‘s-Hertogenbosch een grote overzichtstentoonstelling gehouden over het werk van Bosch. Tientallen stukken van hem komen dan na vijfhonderd jaar weer thuis in de plaats waar ze gemaakt zijn. Het wordt zonder twijfel een zeer interessante tentoonstelling.

De lezingen kosten € 12,50, inclusief drank en hapjes. U kunt zich per mail opgeven: daan46@gmail.com of elzemien@gmail.com.

Daan Mulder en Elzemien Warnink.