Keurtuinen

Print Friendly, PDF & Email

Achter de monumentale grachtenpanden bestaat nog een waardevol fenomeen: de keurtuinen, de verborgen groene longen van de Amsterdamse binnenstad. De keurtuinen genieten sinds 1615 speciale wettelijke bescherming. Deze ‘keur’ zorgde er toen voor dat in de tuinen geen bedrijfsmatige activiteiten werden toegestaan.Door de eeuwen heen is dit in stand gebleven. Inmiddels is de ‘keur’ opgenomen in de verschillende bestemmingsplannen, waardoor de bescherming van de keurtuinen wettelijk verankerd blijft.

Helaas wordt er nogal eens de hand gelicht met de wettelijke voorschriften. En vaak zijn het alleen omwonenden die opmerken dat er iets misgaat of dreigt te gaan. Bij wie kunnen ze dan terecht?

De werkgroep Keurtuinen werd al in 1977 opgericht als onderdeel van Wijkcentrum d’Oude Stadt. Toen de huisvesting van het wijkcentrum in 2016/17 op losse schroeven kwam te staan hebben de leden hun archief en hun werkzaamheden naar elders verplaatst. Wel bleef het wijkcentrum, ook na de verhuizing naar de Kerkstraat, het contactadres, telefonisch en fysiek, voor vragen en meldingen.

De werkgroep werd in 2019 verzelfstandigd tot Stichting werkgroep Keurtuinen Binnenstad Amsterdam, zodat juridische procedures zelf opgepakt konden worden, zonder een beroep te hoeven doen op het wijkcentrum.

En nu is er ook een eigen website, https://amsterdamsekeurtuinen.nl/ met een contactformulier voor vragen of meldingen. Helaas staat er geen telefoonnummer bij.

U kunt nog steeds Wijkcentrum d’Oude Stadt. bellen:  020 – 638 22 05
Als u geen gehoor krijgt, spreek dan een bericht in en geef vooral uw telefoonnummer duidelijk door. Wij geven uw verzoek dan aan de werkgroep door.

Wilt u meehelpen aan de bescherming van dit belangrijke stukje historisch erfgoed? Steun de stichting
U kunt uw schenking storten op haar rekening bij de Triodosbank: NL75 TRIO 0788 8164 62 t.n.v. stichting werkgroep Keurtuinen Binnenstad Amsterdam o.v.v. schenking.

De keurblokken