Inspraak juli-aug 2021

Print Friendly, PDF & Email

U kunt uw mening geven over de afvalregels voor bewoners en bedrijven, over beleidsregels funderingen, het plan voor de maximum snelheid voor verkeer en wat op het Waterlooplein verkocht zou moeten worden. En u kunt stemmen op plannen van Centrum Begroot. .

Beleidsregels kwaliteit bestaande funderingen

Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben bij besluit van 15 juni 2021 het concept beleidsdocument ‘Beleidsregels kwaliteit bestaande funderingen’ vrijgegeven voor inspraak voor ingezetenen van Amsterdam en andere belanghebbenden.

Hierin zijn criteria voor het gemeentelijk handelen opgenomen. Criteria om te bepalen wanneer besloten wordt een casco- funderingsonderzoek te gaan uitvoeren, hoe zo’n onderzoek plaatsvindt en of de eigenaar maatregelen dient te treffen. Hiermee wordt een helder en gedetailleerd kader geschapen voor eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden bij een pand met een gebrekkige fundering.

U kunt van 19 juli 2021 tot 1 september 2021 uw zienswijze indienen over dit concept-stuk. Per mail kunt u uw zienswijze sturen naar p.bes@amsterdam.nl. Schriftelijk kunt u een brief sturen naar: ”Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, t.a.v. de Projectleider Projectteam Wabo de heer R. Laagland, Postbus 94801, 1090 GV te Amsterdam”.

Bestuurlijke uitgangspunten instellings- en inrichtingsbesluit themamarkt Waterlooplein

Zie Inspraak thema Waterloopleinmarkt

Inspraak tot en met 3 september 2021.

Afvalstoffenverordening

Amsterdam wil de Afvalstoffenverordening aanpassen. In zo’n verordening staan afvalregels voor de gemeente, inwoners en bedrijven. U kunt uw reactie (zienswijze) op de Afvalstoffenverordening 2021 indienen tot en met zondag 12 september 2021.

Als de verordening is vastgesteld maken alle stadsdelen een Uitvoeringsbesluit met daarin de regels per stadsdeel. U kunt dan weer uw mening geven.

Maximumsnelheid naar 30 in 2023

Zie Doe mee en verbeter je straat

Zienswijze indienen tot 3 oktober 2021

Centrum begroot

Zie https://www.oudestadt.nl/centrum-begroot-3/

Indienen tot en met 9 september 2021