Centrum Begroot

Print Friendly, PDF & Email

Hebt u hem nog, die brief van Centrum Begroot en nog niet gebruikt? Vis hem op uit het oud papier, want met de persoonlijke code daarin kunt u stemmen op allerlei ideeën van bewoners van Amsterdam-Centrum. Sommige een herhaling van eerdere jaren, maar ook nieuwe. De verfraaiing van de spuuglelijke transformatorhuizen op de Jodenbreestraat en de Kloveniersburgwal voor een spotprijsje (dat zal vast niet graffiti-proof zijn), de nodige bloembakken,  twee speeltuinen, een bakfiets, een halve ton aan koekjes en meer.

Geen brief ontvangen? In vorige jaren ging er ook veel fout. Centrum Begroot (het stadsdeel dus dat er over gaat) schrijft:

Had je wel een brief moeten krijgen en heb je die op 19 augustus nog steeds niet gehad, en wil je alsnog meedoen? Stuur een mail naar centrumbegroot@amsterdam.nl en dan kijken we wat we kunnen doen.

Woont u zelf niet in het Centrum? Geef dit bericht dan door aan familie, vrienden, kennissen die daar wel wonen en dus zo’n brief krijgen.

Als uw computer stuk is of u snapt het niet, kom dan naar een van de adressen in de brief of (ma-vr middag) naar het wijkcentrum op Kerkstraat 123, wat voor u het handigste is. Wij helpen u graag.

U kunt op plannen stemmen tot een totaalbedrag van drie ton. Kies wat u leuk of belangrijk vindt, maar overweeg ook zeker het plan: Red ’t Wijkcentrum. Omdat de subsidie wordt gestopt hebben enkele bewoners dit plan ingediend, opdat Wijkcentrum d’Oude Stadt nog een jaar het pand in de Kerkstraat kan blijven huren. Dan kan het komend jaar gezocht worden naar een structurele oplossing voor het voortbestaan. Zonder die extra tijd zal het wijkcentrum rond april 2022 moeten sluiten.
Er is ook een plan om te co-creëren: dat kan dan ook in de Kerkstraat. Zorgen wij wel voor de koekjes.

Heel bijzonder: in eerste instantie hadden de ambtenaren besloten dat het plan “onhaalbaar” was: het zou niet aan de voorwaarden voldoen om in de finale stemming te komen. De indieners van het plan hebben dat met succes aangevochten; het gevolg was dat na een hertoetsing dit plan en nog een aantal andere “onhaalbare” plannen terug in de race kwamen, o.a. ouderengym op de Nieuwmarkt, en een opknapbeurt voor een speeltuin.. HULDE!!!

Wat zijn eigenlijk de onderwerpen die mensen meenemen naar het wijkcentrum? Wat ze zelf belangrijk vinden pakken ze zelf op. Een verzameling voorbeelden staat op de flyer bij het plan: