Inspraak concept beleidsnotitie

Print Friendly, PDF & Email

De gemeente wil alle Amsterdammers een veilig, gezond en comfortabel woon- en leefklimaat bieden. Hiervoor is wetgeving nodig. Voorkomen moet worden dat de kwaliteit van het woon- en leefklimaat verslechtert door slecht of illegaal verhuurgedrag.

In 2015 heeft de regering het handhavingsinstrument op grond van de Woningwet verbeterd. Hierin zijn opgenomen:

  • de bestuurlijke boete
  • een herziening van de bevoegdheid tot sluiting
  • beheerovername

De (concept) ‘Beleidsnotitie bestuurlijke boete, sluiting en beheerovername op grond van de Woningwet’ geeft aan hoe en wanneer deze mogelijkheden ingezet kunnen worden. Dit beleid biedt gemeenten meer mogelijkheden om beter handhavend op te kunnen treden tegen deze eigenaren die niets doen aan de staat van hun gebouwen, open erven en terreinen. Het beleid richt zich op de handhaving van het Programma Woningkwaliteit maar ook op de handhavingsinstrumenten op andere thema’s, zoals de aanpak illegale hotels.

Download: concept beleidsnotitie (PDF, 267 kB)

Inspraak
Het college van B&W wil graag uw mening over deze conceptnotitie. De inspraakperiode loopt van 21 maart tot en met 2 mei 2019. Reacties die na 2 mei 2019 binnenkomen worden niet meegenomen in de besluitvorming. De conceptteksten liggen ook ter inzage bij het stadsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1 (Stopera). Stuur uw reactie met vermelding van uw naam en contactgegevens naar inspraakboetebesluitwoningwet@amsterdam.nl of stuur uw reactie naar:

Wonen
Inspraak Bestuurlijke boete, sluiting en beheerovername op grond van de Woningwet
T.a.v. L. Dobben
Antwoordnummer 10011
1000 PA Amsterdam.

De gemeente verwerkt uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierop is een privacyreglement van toepassing.

Vervolg
De inzendingen met zienswijzen en adviezen komen in een nota van beantwoording. Hierin staat of een inzending tot aanpassing van de concepttekst leidt. Het college van B&W stelt de beleidsnotitie vast na verwerking van de zienswijzen en adviezen.