In oktober: Rechtszaak & Lustrum

Print Friendly, PDF & Email

Berichten over de rechtszaak over de huuropzegging van ons pand en ons lustrum in oktober.

Rechtszaak
Eerder gaven wij aan dat de rechtszaak over ons verzoek tot schorsing (uitstel) tot ontruiming van onze huisvesting in september dient. Onlangs kregen wij het bericht van de rechtbank dat de zittingsdatum op 21 september niet door gaat en verschoven is naar 13 oktober 13:30 uur. Tot de uitspraak kunnen we in ieder geval blijven, wat er ook gebeurt.

d’ Oude Stadt 60 jaar
Op 25 oktober 1957 werd het wijkcentrum opgericht. Op 26 oktober 1987 verhuisde d’Oude Stadt naar de Nieuwe Doelenstraat 55. Kortom: 26 oktober 2017 is een goed moment
om terug te blikken op
tweemaal 30 jaar. En natuurlijk blijven we bij de tijd. Het Nu en Straks zijn de hoofdzaken. De rechtszaak op 13 oktober over de huuropzegging en de nabije toekomst komen uiteraard ter sprake. Weest allen welkom op deze feestelijke en ook spannende ‘Thema-avond’:

Bijzondere Jubileum Bijeenkomst
Donderdag 26 oktober 19.30 – 21.00 uur

Noteer de datum alvast in uw agenda.