In Memoriam Jeroen Verhulst

Print Friendly, PDF & Email

Jeroen Verhulst, een ongelooflijk actieve Amsterdammer in Centrum-oost, is dood. Hij zal gemist worden door velen. Twee bijdragen:

Buurtorganisatie 1018

Ons bereikte het verdrietige bericht dat Jeroen Verhulst zaterdag 15 mei is overleden. Hij was al geruime tijd ziek maar hij bleef tot het allerlaatst betrokken. Een fijn mens met een enorme inzet.

Jeroen was al actief in de buurt vanaf de sloop en de nieuwbouw op Wittenburg en was een drijvende kracht bij de vele bewonersinitiatieven die in de jaren daarna zouden volgen. Hij stond aan de wieg van Buurtorganisatie 1018, de stichting die in 2014 werd opgericht nadat de gemeente het Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad had opgeheven. De nieuwe stichting was bedoeld om ook in de toekomst bewonersparticipatie te faciliteren en de leefbaarheid in de buurten te bevorderen.

Jeroen vervulde sinds de oprichting van BO1018 de functie van secretaris en was ook degene die de website bijhield, de nieuwsbrief verzorgde, contact onderhield met alle actieve werkgroepen en die volgde wat er overal in de buurt, en op politiek niveau, gebeurde. Daarbij was hij ook secretaris van het Eilandenoverleg.

Eind januari werd Jeroen verrast toen hij (digitaal) uit handen van Wethouder Groot Wassink de zilveren Amsterdamspeld ontving vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor de stad, in het bijzonder de Oostelijk Eilanden. Een buurtpionier, zo werd hij bij die gelegenheid gekarakteriseerd. Een bijzonder woord voor een bijzonder mens, zoals er helaas maar weinig bestaan. Zeer velen zullen hem heel erg missen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, broer en zussen veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies.

Petra Catz, namens het bestuur van Buurtorganisatie 1018
Bart Uitdenbogaart, namens het Eilandenoverleg

 

Wijkcentrum d’Oude Stadt

Jeroen was aanwezig in het Wijkcentrum als het over mobiliteit gaat. Zo gaf hij een presentatie in het kader van de serie Autoluw zijn visie op de fietsstraat in de Sarphatistraat en bracht hij het idee van de Knip in de Stadshouderskade onder de aandacht bij Autoluw 4. In zijn verschillende rollen gaf hij ook acte de présence bij de stadsdeelcommissie en commissie verkeer van de gemeenteraad, en onderschreef daarmee de zienswijze van bewoners verbonden met d’Oude Stadt.

In de Bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo schitterde Jeroen namens Huurdersvereniging Centrum in november 2018 met een gloedvol betoog over de penibele woningsituatie op de Oostelijke Eilanden, maar ook elders in het Centrum. De verkamering van gezinswoningen, die niet meer te stoppen lijkt. Woningcorporaties die eigenlijk alleen maar microwoningen voor jonge starters willen bouwen. Allemaal nadelig voor de bevolkingssamenstelling in de buurten en achteruitgang van de sociale cohesie.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden.

Paul Busker
Loes Buisman

Plechtigheid
De plechtigheid vrijdagmiddag in de Oosterkerk was besloten vanwege corona. Maar buiten stonden vele buurtgenoten en bekenden van Jeroen te wachten op het moment van vertrek. Toen de rouwstoet vertrok, klapten de aanwezigen spontaan. Langzaam reed de stoet op de Grote Wiitenburgerstraat, waar de aanwezigen op de stoep een erehaag vormden. Achter de rouwauto fietsten vrienden en bekenden van Jeroen tot aan Molen de Gooyer. Een indrukwekkend afscheid.

Bijlage: