In gesprek met bewoners?

Print Friendly, PDF & Email

Op 27 oktober, in de Zuiderkerk, een informatieavond over de Aanpak Binnenstad, specifiek voor het Wallengebied. Volgens de aankondiging: burgemeester Femke Halsema en stadsdeelvoorzitter Dehlia Timman gaan vanaf 19.30 uur in gesprek met de aanwezige bewoners en ondernemers. Jaja. Dat zal toch niet, denk je dan.

Inderdaad, zegt een bewoner die er bij was.  “Het was een sterk van bovenaf gestuurde bijeenkomst (alleen maar zenden), die slecht voorgezeten werd. Het is dat ook mislukte bijeenkomsten altijd leuk zijn omdat je mensen ontmoet en kunt bijpraten, maar je hebt niks gemist.”

“Veel geschreeuw en weinig wol”, zei een ander.

En nummer drie hoorde tot haar grote schrik dat er crowdcontrol is/komt op de Wallen, maar dat de tijdelijke terrasuitbreidingen voor de derde keer verlengd worden. Tegen maart volgend jaar wordt weer bekeken of het dan weer wordt verlengd. Pardon? Tijdelijk? En allemaal zonder enige handhaving? En de controlled crowds, welke buurten gaan die onveilig maken?

Willem Oosterbeek, zelfstandig journalist/schrijver en wallenbewoner schrijft vanuit zijn Uitkijkpost De Wallen:

Soms kan de moedeloosheid keihard en genadeloos toeslaan. Dan loop je terug naar huis van een bijeenkomst over de ‘“Aanpak Binnenstad”, ‘specifiek voor bewoners en ondernemers in het Wallengebied’ en dan denk je: ach ja, hoorde ik dat ook niet een jaar geleden, twee jaar geleden, tien jaar geleden, twintig jaar geleden? We gaan het aanpakken, we zijn er mee bezig, het heeft onze aandacht, het kost tijd en we denken er veel over na. Lees verder …

Voor geïnteresseerden: lees het Uitvoeringsprogramma ‘Aanpak Binnenstad’ en je bent op de hoogte.