Huisvesting

Print Friendly, PDF & Email

Na bijna 30 jaar aan de Nieuwe Doelenstraat 55 is het Wijkcentrum d’ Oude Stadt genoodzaakt te zoeken naar een nieuw onderkomen. De huur is opgezegd en we gaan in ieder geval naar de rechter. De zoektocht naar een vervangende ruimte wordt bemoeilijkt door de hoge huren voor een andere ruimte en het gelimiteerde budget. Daarom wordt 17 oktober in de Bestuurscommissie Centrum de subsidie aan d’Oude Stadt besproken.

Rechtbank
Bijna 30 jaar zit d’Oude Stadt aan de Nieuwe Doelenstraat 55. Het pand is speciaal gebouwd voor het Wijkcentrum (architect Paul De Ley). Nadat het bestemmingsplan enige jaren geleden gewijzigd is, heeft onze kantoorruimte geen maatschappelijke bestemming meer. Het pand is van de oude eigenaar (Coöperatie De Key) overgegaan naar een beleggingsmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft het huurcontract opgezegd en wenst in plaats van € 18.000 incl BTW per jaar € 75.000 te ontvangen (ex BTW!).

Bij de rechtbank Amsterdam hebben wij een verzoek tot ontruimingsbescherming ingediend. De zitting was op 13 oktober om 13:30 uur. De zittingen zijn openbaar en de (kleine) rechtszaal zat vol met supporters van d’Oude Stadt. De rechter benadrukte beschermingsrecht dat de wet biedt aan de huurder. Ook zag de rechter het maatschappelijk belang van d’Oude Stadt. De uitspraak is op 3 november.

Subsidieplafond
In onze zoektocht naar een ander onderkomen worden we belemmerd door de hard gestegen hoge huren in ons werkgebied en het plafond van de subsidie. Eind 2014 veranderde het Wijkcentrum van een organisatie met personeel, naar een geheel door vrijwilligers gedragen Centrum voor Informatie en Burgerparticipatie. Het budget kromp. In 2015 en 2016 kregen we weer subsidie en dat was net voldoende voor de huisvesting en kantooronkosten.

Op de commerciële markt is een vergelijkbare ruimte (156m2) aan de rand van het centrum al gauw € 3.000,- per maand (incl. BTW). Dat bedrag was vorig jaar in de begroting opgenomen. Dat stuitte toen op problemen bij de subsidiegever (het stadsdeel centrum). Daarom is verder gezocht.

In het centrum is voor het huidige huurbedrag alleen maar een kleinere ruimte te krijgen, waarbij er problemen zijn met de toegankelijkheid (een voorwaarde voor de subsidie). Het aanbod ligt meestal op een verdieping en is alleen te bereiken met een trap, dus geen lift. Het bestuur heeft dan ook aan het stadsdeel gevraagd om meer subsidie. Ook voor eventuele aanpassingen aan een pand om de ruimte wel rolstoelvriendelijk te laten maken. Dat verzoek stond op de agenda van de Bestuurscommissie Centrum op 17 oktober om 20.00 uur. Daar is ingesproken door het dagelijks bestuur van d’Oude Stadt. Het betrof een voorbereidende vergadering. De besluitvorming vindt pas 31 oktober plaats.