Breng je stad in kaart

Print Friendly, PDF & Email

Uit Finland kwam Pekka Harju-Autti om vrijdag 29e september in de Waag zijn Envirate te presenteren. Dat is een website waarbij je elke omgeving waar je bent, kan beoordelen op het uitzicht, het geluid en de lucht die je inademt.

Waar je ook bent, kan je via de website https://m.envirate.net (werkt dus op alle mobiele telefoons, je moet wel eerst inloggen) al lopend de plek waar je bent een waardering van 1 tot en met 10 geven. Dat gaat om het uitzicht, het geluid en de lucht. De gegevens worden met een stoplichtmodel gevisualiseerd, waarbij rood staat voor slecht en groen voor OK. De website stelt bewoners en toeristen instaat om zo een stad te beoordelen. Zo vult iedereen samen een kaart in die weergeeft hoe het gesteld is met de drie onderwerpen.

Eigen waarneming
Dat gaat op basis van waarneming. Dat is dus subjectief.  Stikstofdioxide (NO2) is een onzichtbaar giftig gas. Als je niet weet dat je dat inademt is een beoordeling op het onderwerp luchtkwaliteit giswerk. Maar tijdens het rondje door de binnenstad van Amsterdam (zie foto’s hieronder) blijkt dat een geoefend gebruiker de minder fraaie straten ook echt minder beoordeelt, ook op luchtkwaliteit.

Op basis van beoordeling van veel mensen geeft de site inzicht waar er een probleem zit in de openbare ruimte, of juist niet. De mensen monitoren zo de (on-)gewenste veranderingen.  Dat maakt bewoners bewuster op hun lokale omgeving, gaan duurzamer er mee om en kan leiden tot politieke keuzes. Zeker als er ook nog andere bronnen gekoppeld worden aan de (open) data van de site.

Achtergronden
De “citizen science applicatie” Envirate is gemaakt in Finland. Pekka Harju-Autti de Finse ontwikkelaar gaf in de Waag een presentatie over de achtergronden. Hij heeft onderzoek gedaan naar “Environmental Awernes” (milieubewustzijn). Daarvoor ontwikkelde hij een vragenlijst, die hij op aanraden van anderen versimpelde en zo veranderde dat hij overal ter wereld gebruikt kan worden. Dat is vertaald naar een website. Daarbij is gekeken hoe mensen hotels waarderen. Het is een werk in ontwikkeling. Steeds nieuwe dingen komen er bij.  Zo zit er ook een spel-element in. De gebruiker die veel beoordelingen doet, waar ter wereld ook kan een steeds hoger niveau bereiken. Meer informatie op: www.envirate.net