Herinrichting Kerkstraat goedgekeurd

Print Friendly, PDF & Email

Buurtbewoners en ondernemers die meegedaan hebben met het overleg of de inspraakronde over de herinrichting van de Kerkstraat, ontvingen het volgende bericht:

Op 4 februari 2020 heeft het dagelijks bestuur het definitief ontwerp goedgekeurd. U kunt de ontwerpen inzien op de website www.Amsterdam.nl/kerkstraat

U ontvangt dit bericht omdat u lid was van het ontwerpteam of omdat u een reactie heeft gegeven tijdens de inspraakperiode.

Na de inspraakperiode hebben we de reacties voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft hierop een aantal wijzigingen doorgevoerd. Vervolgens heeft het dagelijks bestuur de stadsdeelcommissie gevraagd advies te geven. De stadsdeelcommissie heeft 7 en 21 januari hierover vergaderd en enkele voorstellen meegegeven aan het bestuur. Op de website treft u een ontwerp waarin al deze voorstellen zijn doorgevoerd.

Het dagelijks bestuur en de stadsdeelcommissie zijn zeer tevreden over het ontwerp en hoe het ontwerp tot stand is gekomen. Doordat u als ervaringsdeskundige van de straat zo intensief heeft meegedacht, wordt de straat veel beter dan als de gemeente dit alleen had gedaan.

Wij willen u dan ook heel hartelijk bedanken voor de vele uren die u hiervoor heeft vrijgemaakt.

Definitief Ontwerp Kerkstraat

De Kerkstraat wordt overzichtelijker en veiliger. Er komen meer fietsparkeerplekken, laad- en losplekken, boombakken en ondergrondse afvalbakken. Dit betekent minder ruimte in de straat voor auto’s. Het aantal autoparkeerplaatsen in de straat daalt hierdoor. Nieuwe parkeerplekken worden beschikbaar gesteld aan vergunninghouders in ondergrondse garages: de (nog af te bouwen ) Vijzelgrachtgarage en de Prins en Keizergarage.

Wanneer

De uitvoering start in de eerste helft van 2021 en zal ongeveer 2 jaar duren.

Planning

De technische voorbereiding en de aanbesteding worden nu gestart. Meestal is hier een jaar voor nodig. In de loop van het jaar wordt de planning dan ook duidelijker. Zodra we weten wanneer en waar we gaan starten, zullen we u weer berichten.

Kijkt u ook af en toe op de website voor een update van informatie.

Aanvulling door d’Oude Stadt:

Over de herinrichting van de Nieuwe Kerkstraat loopt op dit moment de inspraakprocedure, tot 25 maart.