Hartstochtelijk Pleidooi en Symposium

Print Friendly, PDF & Email

De Kracht van Mokum, groeiende netwerk van Amsterdamse bewonersnetwerken, schreef het Hartstochtelijk Pleidooi met een Call to Action. Maandagmiddag 12 juli is tijdens een symposium dat stuk besproken met wethouder Rutger Groot Wassink en ambtenaren van de gemeente Amsterdam.

Hartstochtelijk Pleidooi
Op 2 juni kwamen 30 bewonersorganisaties online bij elkaar om een concept stuk te bespreken. Dat is nu herschreven tot het Hartstochtelijk Pleidooi, met als ondertitel: een hartstochtelijk pleidooi voor een beter huwelijk. Het gaat echt niet goed in de relatie van bewonersorganisaties met de gemeente op het gebied van participatie. De mooie ambities van de huidige coalitie, de oprecht goed bedoelde democratiseringsagenda, alle beleidsnota’s met participatiebeloftes ten spijt. Het papier is geduldig en de praktijk weerbarstig.

Het moet echt anders en het kan gelukkig ook anders. Maar dat begint bij het besef binnen de gemeentelijke organisatie en maatschappelijke organisaties dat het zo niet langer kan. Anders knalt het huwelijk uit elkaar. Het vereist de moed om aan zichzelf te gaan werken en samen met bewonersorganisaties, -netwerken en burgerinitiatieven aan de slag te gaan voor een hernieuwde relatie. In gelijkwaardigheid, eerlijkheid en oprechtheid. Kwetsbaar en vastberaden. Daarom de volgende Call to Action:

  1. De politiek spreekt zich uit: het MOET anders!
  2. De gemeentelijke organisatie gaat participeren in de samenleving
  3. Een nieuwe werkwijze tussen gemeente en bewoners: Dialoog
  4. Waarborgen van bewonersondersteuning, huisvesting en middelen
  5. Bewonersorganisaties, -netwerken en burgerinitiatieven verbonden en inclusief

Symposium
Maandag 12 juli spraken we met de wethouder en ambtenaren van de gemeente Amsterdam over het Hartstochtelijk Pleidooi. We  behandelden twee basisvragen:

  1. Geloof je in de kracht van Mokum?
  2. Deel je de urgentie dat het beter moet qua samenwerking en ondersteuning?

Vervolgens stelde we de vraag welke stappen gezet zouden moeten worden. Het is niet de eerste keer dat er wordt gesproken over deze onderwerpen, dus hoe kunnen we momentum creëren? Wie moet wat doen? Wat helpt echt?

Vooraf gingen de drie groepen uiteen in workshops, de aandacht richtend op drie verschillende aspecten.

Workshop 1 — Politiek & ambtenarij: écht willen
Workshop 2 — Bewonersnetwerken: open en ondersteund
Workshop 3 — Nieuwe werkwijze: Dialoog

Mike Brandjes van Hart voor de KBuurt maakte onderstaande compilatie van het plenaire deel van het symposium.

Meer info op: