Grip op vakantieverhuur

Print Friendly, PDF & Email

Als je op vakantie bent iemand op je huis laten passen. Voor beide partijen leuk. Maar de laatste jaren is dat helemaal ontspoord. Alleen al via Airbnb werden in 2015 ongeveer 8000 woningen aangeboden, in 2018 waren dat er rond 21.000. Er is daardoor veel meer aandacht voor de negatieve gevolgen. De gemeente heeft regels ingevoerd in een poging de aantallen af te remmen. Maar werkt dat?

De Rekenkamer Metropool Amsterdam wil met het onderzoek “Grip op vakantieverhuur” nagaan hoe effectief de handhaving is van de gemeentelijke regels omtrent de vakantie-verhuur van particuliere woningen. Onder die tweede link vind u zeer uitgebreide informatie.

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het lokaal bestuur in Amsterdam en Zaanstad. De rekenkamer is onafhankelijk, bepaalt haar eigen onderzoeksagenda en heeft vergaande bevoegdheden om informatie te verzamelen die zij voor een onderzoek nuttig vindt.

Daartoe zijn er twee enquêteformulieren uitgezet. Deze zijn anoniem.

  1. Voor verhuurders: degenen die hun woning wel eens verhuren aan toeristen,
  2. Voor melders: degenen die wel eens overtreding van de regels hebben gemeld of een melding hebben overwogen maar niet hebben gedaan.

U vindt de enquêtes HIER. Ook een verkorte uitleg van het onderzoek met onder Tijdlijn de achterliggende data van 2017 en 2018 (Excel bestand)

Een tussenrapportage van 18 juni 2019 laat o.a. zien waar de meldingen in de jaren 2017-2018 vandaan kwamen.

Doe mee
Als het op u van toepassing is, doe dan vooral, zo snel mogelijk, mee met de enquete. Voor wanneer staat er niet bij, maar men wil het volledige onderzoek al in oktober publiceren.
Als blijkt dat de handhaving effectief is, dan is dat prachtig. Maar als dat niet zo is, dan wordt misschien duidelijk waardoor dat komt, en kan een andere werkwijze verbetering brengen.