Gemeenteraad steunt alsnog proef Buurtparkeren

Print Friendly, PDF & Email

buurtparkeren

Woensdag 20 april kwam in de gemeenteraadsvergadering (agendapunt 32) Buurtparkeren ter sprake.
Dankzij WOB-verzoeken is de informatie die eerder door wethouder Litjens werd achtergehouden nog net op tijd boven water gekomen. En dankzij de enorme inzet van het CDA (daarbij gesteund door de PvdA, de SP en D66) is het gelukt om Buurtparkeren overeind te houden:

  • De criteria om het succes van plan Litjens te beoordelen moeten ter beoordeling alsnog terug naar de Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid (waarschijnlijk op 11 mei a.s.);
  • Indien de criteria of de uitkomst van plan Litjens niet volstaat dan zal de proef Buurtparkeren worden uitgevoerd;
  • Ook is besloten om geen tijd te verliezen en nu al te starten met alle procedurele en juridische voorbereidingen zodat de proef Buurtparkeren dan meteen kan beginnen;
  • Ook het reeds geplande grote kentekenonderzoek in Stadshart Oost wordt in nauw overleg met de initiatiefnemers zo aangepast dat dit tevens kan dienen als een 0-meting voor de proef Buurtparkeren;

Kortom: de proef Buurtparkeren gaat door, tenzij de 5 maatregelen van wethouder Litjens zo’n succes blijken te zijn dat Buurtparkeren niet meer nodig is. Het vaststellen daarvan zullen we dus heel scherp in de gaten moeten houden. Wordt vervolgd.

Zonder juridische steun en WOB-verzoeken hadden we dit resultaat niet kunnen bereiken. Daarom vraagt buurtparkeren.nu   u om financieel bij te dragen in onze reeds gemaakte en nog te maken kosten. Uw bijdrage kunt u onder vermelding van “Donatie BuPa” storten op bankrekening NL23 INGB 0758 590 725 t.n.v. G. Pouw in Amsterdam.