Geen inspraak, wel gebiedsplannen

Print Friendly, PDF & Email

Ook deze maand zijn er weer geen inspraaktrajecten te melden voor bewoners van het Centrum.
In plaats daarvan aandacht voor de gebiedsplannen 2021 waar de stadsdeelcommissie iets over heeft mogen zeggen. Er is op het eerste gezicht een verbetering ingevoerd: eindelijk erkenning dat er niet zoveel verschil is tussen centrum-oost en centrum-west. Zie de brief van het dagelijks bestuur aan de stadsdeelcommissie. De “focusopgaven” waren volgens voorstel van de commissie in beide gebieden hetzelfde, maar in de uitwerking zit toch weer een opvallend verschil. Het dagelijks bestuur schrijft:

De voorgestelde focusopgave van ‘afval en schoon’ is niet opgenomen in het gebiedsplan 2021 van Centrum Oost. Hiervoor is gekozen omdat de afval problematiek in Oost minder groot is, omdat hier wel ondergrondse containers (mogelijk) zijn.

Waar zijn ze dan, die ondergrondse containers? Of komen ze in december dit jaar? En waar dan? Kunnen er wel containers komen in de Zuidelijke Grachtengordel maar niet in de Westelijke? Is daar een verklaring voor?

De conceptgebiedsplannen staan op de agenda van de stadsdeelcommissievergadering op 3 november. U kunt daar de concepten ook zelf lezen.

In de brief staat ook dat de hoofdstukken ‘Aanpak Binnenstad’ in beide gebiedsplannen in november nog aangepast zullen worden, omdat dan meer duidelijk is over het uitvoeringsprogramma. De commissie wordt hierover apart geïnformeerd..
Wij vinden dat wel grappig. Een aantal bewonersorganisaties, o.a. d’Oude Stadt, was uitgenodigd om in het najaar te komen praten, juist over de aanpak binnenstad. Op 31 augustus hadden wij het eerste, verkennende, gesprek. Het volgende gesprek zou 4 weken later zijn, werd toen uitgesteld tot november, en toen werd het project opeens veranderd en was de betreffende ambtenaar er niet meer bij betrokken. Eind november is er nu weer een nieuwe bijeenkomst gepland, waar het over zal gaan durven we nog niet te zeggen.