Fietsverhuur op de stoep

Print Friendly, PDF & Email

Er is al te weinig ruimte voor de voetganger. Alle dagen staat de handel van een fietsverhuurbedrijf op de stoep, meldt een bewoner. Waar blijft handhaving? We doen een handhavingsverzoek. Het duurt even, maar we krijgen gelijk, het mag niet.

Het probleem
Bewoner neemt eind januari contact op met het wijkcentrum: “Handhaving doet, ondanks vele meldingen, niets aan huurfietsen die door Amstel Rent a Bike, Westermarkt 5, in de openbare ruimte worden geplaatst. En daar is al zo’n tekort aan fietsparkeerplekken.”
Wij besluiten samen dat het een handhavingsverzoek moet worden. En dat we het ook samen doen. Je wilt niet riskeren dat de bewoner na maanden een briefje krijgt dat hij geen belanghebbende is omdat hij een paar meter te ver woont.
Wij weten dat het wel eventjes gaat duren voor er uitsluitsel is, dat er niet een-twee-drie een besluit genomen wordt. Het verzoek is op 2 februari ingediend. Half maart nog geen bericht van ontvangst.

Vertraging
En toen kwam Corona. Bijna alles stond stil, en zeker het fietsverhuurbedrijf. Half juni, toen de stad weer wat op gang gekomen was, was de situatie echter weer als vanouds. Toen maar even op 14 juni een herhaling van het verzoek. En toen kwam heel snel, op 1 juli, het besluit op verzoek om handhaving.

Besluit
Een heel interessante brief, waar heel veel nuttige weetjes uit te halen zijn.
Als eerste, onder het kopje “Verzoek om handhaving” een korte inleiding over handhavingsverzoeken, welke redenen er voor de gemeente kunnen zijn om daar niet op in te gaan.
Dat daar in dit geval geen sprake van is, en de gemeente daarom “gehouden is om handhavend op te treden”.
Vervolgens onder “Overwegingen ten aanzien van uw verzoek om handhaving” de APV regelgeving over uitstallingen, en hoe die regelgeving op de betreffende plek uitpakt.

Gelet op de afmeting van de uitstallingenstrook hebben wij bepaald dat er per uitstallingenstrook de navolgende aantallen fietsen/bromfietsen mogen worden geplaatst:
– twee traditionele fietsen of
– één bakfiets of
– één tandem of
– één bromfiets.
Het is aan de exploitant van de winkel zelf om, binnen de regels die hier aan worden gesteld, te bepalen wat voor fietsen in de uitstallingenstrook worden geplaatst.

Op 8 juni heeft handhaving geconstateerd dat de fietsen in strijd met de regelgeving waren geplaatst, en het bedrijf is daarom weer aangeschreven. In 2017 was er al een last onder dwangsom opgelegd. Het bedrijf krijgt drie dagen na verzending van die brief (30 juni) de tijd om de overtreding zelf op te heffen; als er daarna weer overtredingen van de regels geconstateerd worden, wordt het dwangsombesluit uit 2017 toegepast.

… een dwangsom zoals aangegeven in ons dwangsombesluit van 22 maart 2017, te weten € 1.000,– per constatering, met een maximum van € 5.000,–. Mocht na vijf verbeurde dwangsommen nog steeds niet voldaan worden aan alle geldende voorwaarden, dan leggen wij Amstelbike een nieuwe last onder dwangsom op met (fors) hogere bedragen.

Niet voor niks ingediend dus, dit handhavingsverzoek. Nu zullen de fietsen wel snel verdwijnen?

Te vroeg gejuicht
Het addertje onder het gras is het woord “constateren”. Je kunt als buurtbewoner op alle uren van de dag en 7 dagen per week een overtreding constateren, maar dat telt niet. Zelfs een foto telt alleen als die door een bevoegd ambtenaar genomen is.
Er moet dus een handhaver naar toe. De bewoners sturen daarom steeds maar weer meldingen.

Op 17 juli een mailtje uit de buurt: “Ondertussen heb ik alweer zeven keer gemeld dat de huurfietsen gedumpt worden in de openbare ruimte. Handhaving heeft twee keer lauw gereageerd: ”met de broer van de de eigenaar gesproken” en “niets aangetroffen”.

Op 23 juli was het aantal meldingen opgelopen tot 15, als er al reacties op kwamen hadden ze een hoog “kluitje in het riet” gehalte. De leukste was: “uw melding is gesplitst: 577151 categorie overige bedrijven/horeca en 577152 categorie fietswrak”.
Een brief hierover is naar de behandelend ambtenaar van het handhavingsverzoek gestuurd, wij wachten af …

Zie ook (het al of niet belanghebbend zijn. Je gezonde verstand zegt: iedereen die wil oversteken is hier direct belanghebbende, voor de gemeente ligt dat “genuanceerder”):

3 reacties

 1. J. Stroet schreef:

  Voor de gemeente ben je niet snel belanghebbende. Ondanks dat ik op 2 minuten fietsen woon van de situatie op en om het fietspad waarvoor ik een handhavingsverzoek heb ingediend, was ik geen belanghebbende “omdat ik er vanuit mijn woning geen zicht op had”.

 2. van os schreef:

  Hoe zo, geen belang hebbende omdat ik niet op de Westermarkt woon? Ik steek de zebra dagelijks over om bij A.H. -de dichtst bij zijnde grootgrutter- mijn dagelijkse boodschappen te doen!
  Argument dat in hoger beroep als ondeugdelijke motivering dient te worden gekwalificeerd.

 3. Jan van Slobbe schreef:

  Ik steek wel graag over maar er staan overal fietsen