Enquête STAD onder DAK; buurtwensen

Print Friendly, PDF & Email

stadonderdakDe coöperatieve vereniging  STADonderDAK wil een nieuw en circulair leven voor het PC Hoofthuis op de Spuistraat 134 in Amsterdam, als broedplaats en showcase voor duurzaam wonen en werken. Zelfvoorzienend in energie en afval. STAD onder DAK onderzoekt de woonwensen van medebuurtbewoners.

STAD onder DAK heeft een enquête online gezet om de woonwensen van medebuurtbewoners zichtbaar te maken. Aan wat voor soort woningen is de grootste behoefte. En daarnaast: welke voorzieningen mis je of wat zou je graag zien in het PC Hoofthuis naast de woonfunctie. Onderwijs? Medisch en paramedisch? Cultureel? Bewoners uit àlle leeftijdsgroepen worden nadrukkelijk gevraagd aan deze enquête meewerken.

Enquête
U bent vrij om de enquête anoniem in te vullen. Wel graag uw postcode en leeftijd, want verschillende generaties hebben verschillende wensen. De meeste vragen zijn open en kunt u uitgebreider invullen. Bijvoorbeeld: “Zijn er voldoende winkels in uw buurt?”  Dan kunt u ook invullen wat voor soort winkels u mist. Ga naar de enquête.