Enquête over politie en de veiligheidsperceptie

Print Friendly, PDF & Email
politie

© Politie

Laurens Zeeman is bezig met een bachelorscriptie van de opleiding Algemeen Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt de samenhang tussen veiligheidsperceptie in de buurt en vertrouwen in de politie. Zijn onderzoek richt zich op de wijken Amsterdam Zuid, Oud-West en het centrum.

Hij heeft ons gevraagd om zijn vragenlijst te verspreiden via het Wijkcentrum, zodat de respondentengroep gevarieerder wordt en er een duidelijker beeld gevormd kan worden over de veiligheidsperceptie en het vertrouwen in de politie in onze wijken.

De vragenlijst bestaat voornamelijk uit stellingen waarbij er verschillende antwoordopties mogelijk zijn van “helemaal mee oneens tot helemaal mee eens”. Probeer zo eerlijk mogelijk te antwoorden, het gaat om uw mening, goede of fouten antwoorden bestaan dan ook niet. Laurens verzoekt u de vragenlijst van begin tot eind volledig in te vullen. De vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Het onderzoek is volledig anoniem en u bent vrij om ten alle tijde de vragenlijst af te breken.

Gaar hier naar de vragenlijst