De solder, de steeg en de storm

Print Friendly, PDF & Email
Petitie heer op Solder

Aanbieden petitie aan wethouder Touria Meliani door Wanda Nikkels en Lennard Roubos (fotograaf John Melskens)

Op 25 augustus is de petitie Houd de Heer op Solder overhandigd aan wethouder Touria Meliani. De petitie werd in 2 weken tijd meer dan 16000 keer ondertekend. Na het aanbieden kwam via de pers het bericht dat er toch subsidie zou worden verstrekt.

De noordelijke en zuidelijke zijde van de Heintje Hoekssteeg zijn sinds 2015 onzichtbaar met elkaar verbonden via een ondergrondse doorgang van museum Ons’ Lieve Heer op Solder. De band tussen de voormalige 17e eeuwse schuilkerk en de haar omringende buurt is al even onzichtbaar. Toch is er sprake van de kerk van de buurt en een buurt van de kerk. Door het ontsluiten van de beerput van het pand aan de Oudezijds Voorburgwal 38 kwam het rijke verleden van dit deel van de historische binnenstad bloot te liggen. Op een van de vele buurtavonden deelde het museum dit keer niet het mirakel van solder, maar de geheimen uit de krochten van het gebouw. De buurt werd continu door de museumleiding betrokken bij de voortgang van de bouw en de archeologische vondsten. Maar evenzeer betrok de buurt het museum bij de activiteiten gericht op het leefbaar en schoon houden van de omgeving. Ook de zware storm van voorjaar 2019 bepaalde museum en buurt weer bij elkaar. De kapotte dakpannen in de steeg verrieden weinig goeds. Midden in de nacht seinden bewoners de manager van het museum in om haar te informeren over de kaalslag op het dak van de schuilkerk.

Het museum wordt door velen beschouwd als het huis van de buurt, waar ook op regelmatige basis vergaderingen van het buurtcomité plaatsvinden. Gezamenlijk wordt de agenda opgesteld, want de belangen van museum en buurtgenoten vallen altijd naadloos samen. Voor de buurt was het dan ook een grote schok, toen het nieuws bekend werd van ‘t wegvallen van de subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de gevolgen daarvan. Want ons museum werd acuut met sluiting bedreigd. Als buurtbewoners hoefden we dan ook niet lang na te denken over het opstarten van een petitie. Dit was wel een storm van andere aard, maar ook een die grote schade zou kunnen toebrengen aan het stedelijk erfgoed, maar ook aan de kwaliteit van leven en de sociale cohesie in dit zo waardevolle en tevens zo kwetsbare deel van de middeleeuwse binnenstad. Binnen een tijdsbestek van slechts twee weken werden er ruim 16.000 handtekeningen verzameld onder het motto ‘Houd de Heer op Solder’.

De initiatiefnemers deden tijdens het overhandigen van deze petitie op 25 augustus j.l. een dringend beroep op wethouder Touria Meliani om alsnog middelen vrij te maken voor dit unieke museum met een verhaal niet alleen over het roemrijke verleden, maar ook met een relevante boodschap voor de hedendaagse jeugd, vooral waar het aankomt op tolerantie en diversiteit. De buren van het museum konden zich geen situatie voorstellen waarin ‘hun’ museum geen deel meer zou uitmaken van het alledaagse leven in de buurt, het rijke culturele erfgoed van de stad en onze gezamenlijke strijd voor de leefbaarheid in het stadscentrum. Een crowd funding actie werd daarom ook opgestart ……………..

Kort na het aanbieden van de petitie kregen we vers van de pers het bericht dat er toch subsidie aan het museum zou worden verstrekt, in ieder geval tot en met 2024. Een mooier resultaat hadden we ons niet kunnen wensen. De buurt, de stad en het land kunnen zich zo blijven verwonderen over de ‘Heer op Solder’. De storm is dus met succes afgewend en de bezoekers kunnen blijven toestromen.
Lennard Roubos (initiatiefnemer petitie en wijkraadslid d’Oude Stadt)
28 augustus 2020
Amsterdam

Bekijk hieronder de foto’s van John Melskens