CityTree vertraagd

Print Friendly, PDF & Email

De CityTrees komen pas in september in de Valkenburgerstraat. Het projectteam van de gemeente dat de CityTrees laat plaatsen, bericht dat de planning veranderd is van mei naar september. Het project gaat niet eens meer om verbetering van het leefklimaat, maar om een “laboratoriumproef” of 8 CityTrees wel werken. Bewoners zetten inmiddels in op echte bronaanpak, dus minder verkeer door hun straat.

CityTree
De CityTree, zijn panelen waarin aan beide kanten mos en plantjes zijn gestopt. Die panelen zouden de fijnstof, CO2 en zelfs stikstofoxiden (NO2) opnemen. Dat moet de luchtkwaliteit verbeteren. In het geplaatste exemplaar op het Markenpleintje zitten ze nog niet, maar er komen ook ventilatoren, om de ongezonde lucht door het bio-filter heen te krijgen. In de constructie zit ook een wateropslag met pompen om de planten water te geven en elektronica om te regelen en te meten. De elektriciteit komt van zonnepanelen er bovenop.  Milieuwetenschappers verwachten er niet veel van, aldus het Parool.

Vertraging
De oorzaak van de vertraging ligt in het feit dat de aannemer die de 8 CityTrees zou gaan plaatsen, in april is afgehaakt voor deze opdracht. Dat afhaken en de vertraging dus, lag mede in de kritiek van bewoners (kosten € 200.000,- van “groen gelden” gemeente) over de CityTrees geuit in het SBS6 programma “Van onze centen”. Hun pleit is nog steeds een bronaanpak, dus minder auto’s door de straat en en dus minder vervuiling. Maar die bronaanpak is geen (benoemde) oplossing binnen de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM, van het oude college), waarvoor het projectteam van de gemeente werkt.

Baat het niet schaadt het niet?
Het projectteam wil het hoe dan ook gewoon proberen. Met het argument:  “baat het niet schaadt het niet”. Maar als het niet werkt worden bewoners nog steeds blootgesteld aan gezondheidsschade. De GGD was in het begin erg kritisch tegenover de CityTree, afdeling luchtkwaliteit ook. Zo was ook te lezen in de brief aan wethouder Choho. Na meerdere overleggen, heeft het projectteam ze overtuigd om eens echt naar  GreenCitySolutions, de producent van de CityTrees, te luisteren. Dat hadden ze volgens hen tot dan toe niet gedaan. Inmiddels werkt de GGD samen en denkt mee over hoe de pilot en het onderzoek goed is aan te pakken. Naast GGD, werken ook TNO en universiteit Wageningen mee. Allemaal organisaties die in eerste instantie “nee” zeiden, maar nu in de meewerk stand staan.

Het projectteam: ” Er is immers niet bewezen dat het werkt, maar ook niet dat het niet werkt. We willen proberen juist te bewijzen of het wel, of niet werkt. Wat is de werking van een serie van acht CityTrees? Dat is nog nooit geprobeerd. Met hulp van modellering en, indien de modellen beloftevol zijn, met metingen wordt alsnog geprobeerd de werking aan te tonen”.

Bewijsvoering….
Al die maanden, vanaf februari 2018, hebben partijen geprobeerd te bewijzen dat de CityTrees werken. Eerdere data van proeven met Citytrees in Modena en Berlijn werden daartoe bekeken. De Citytrees stonden in Modena en Berlijn ook buiten op straat en in die situaties zijn al metingen uitgevoerd. Daar is verschil aan waardes in de lucht gemeten voor en achter de CityTree. Dit effect was een zuivering van 20 tot 25% van het fijnstof. Maar of de schone lucht de gevels bereikt en hoe dit met de luchtwervelingen die aanwezig zijn in de buitenlucht gaat is onduidelijk (en niet te bewijzen). De CityTree moet niet alleen werken, maar ook effect hebben op de omgeving. 

…via Modellen
Meten van het effect van de CityTree in de straat is wetenschappelijk erg moeilijk. Daarom wordt nu gekozen om de effecten te modelleren. Goede wetenschappelijk verantwoorde computermodellen kunnen aantonen hoe de schone(re) lucht straks door de straat beweegt. De werking van de CityTrees zal daarna lokaal in de Valkenburgerstraat getest worden. Met dat modelonderzoek  naar de Citytrees is in de tussentijd een start gemaakt. De 1e fase van het experiment is een modelstudie waarin de Valkenburgerstraat wordt nagebootst met daarin de CityTrees. Het streven is om in de 2e fase van het experiment de daadwerkelijke metingen vanuit de CityTrees in de Valkenburgerstraat te gebruiken in een 2e modelstudie, zie het als een verdere verfijning van het onderzoek.

Bewoners
De bewoners hebben inmiddels door dat ze “aan de praat gehouden zijn”. Dat was immers de eigenlijke opdracht van de vorige wethouder verkeer: “praat met de bewoners”. Er gebeurt voor de bewoners in de Valkenburgerstraat niks. Ze zien nu zelfs dat het niet eens meer gaat om verbetering van het leefklimaat voor bewoners, maar om een “laboratoriumproef” of 8 CityTrees wel werken.

De bewoners zijn bevreesd dat deze dure laboratoriumproef waarschijnlijk een aantal jaren moet gaan lopen, mede vanwege de invloed van de seizoenen. En al die tijd mag er dan geen auto minder door de straat gaan rijden, want dat maakt de proef natuurlijk onbetrouwbaar. En dat staat haaks op de wens van de bewoners dat er op korte termijn iets moet gebeuren aan de luchtkwaliteit.

Zoals eerder gezegd, kunnen die CityTrees maar op een manier werken: “dwars op de straat“. De bewoners zetten inmiddels in op andere plannen bij de gemeente en het nieuwe College om minder verkeer door de Valkenburgerstraat te krijgen en hebben hun hoop gevestigd op 2 moties.

Het leek wel of de plantjes geen water kregen. Alles was bruin. Daarom werd de CityTree eind mei ontmanteld voor onderhoud. Foto: Manu