Buurtenoverleg: Wonen voor Ouderen

Print Friendly, PDF & Email

Uitnodiging voor ons buurtenoverleg met als thema

Wonen voor Ouderen

Speciale gast: wethouder Laurens Ivens

16 juni 2016, 19:30 uur

Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55

Het Diaconie Oude Vrouwen- en Mannenhuis, Amstel 51, tussen links de Nieuwe Herengracht en rechts de Nieuwe Keizersgracht.

Gezigt van ’t Besjes-huys, aan den Binnen-Amstel

 

Tegenwoordig is het ondenkbaar, om zoals in de 17e eeuw een groot gebouw aan de rand van de stad neer te zetten voor honderden armlastige ouderen. Met her en der wat sjiekere varianten voor wie het zich veroorloven kon.

Hoe zijn nu de gedachten over ouderenhuisvesting? Nieuwe gebouwen neerzetten met woningen speciaal voor ouderen? Bestaande gebouwen geschikt maken voor bewoning door ouderen? Of juist gemengde bewoning, voor alle leeftijden en gezinssamenstelling?

Kunnen mensen als ze minder mobiel worden in hun buurt blijven wonen, en hun netwerk behouden? Kunnen we voldoende bestaande woningen toegankelijk maken voor ouderen? Ook in de oude binnenstad? Is dat dan voorbehouden aan de hogere inkomens, en moeten de midden-en lage inkomens dan maar net als vroeger naar de randen van de stad?

Welke voorzieningen zijn er voor zelfstandig wonende ouderen nodig in de buurt? Zijn die anders dan voor jongeren? Dokter, apotheek, fysiotherapeut, maar ook slager, groenteboer, drogist.

Op 16 juni zullen deze aspecten aan de orde kunnen komen.

Enkele bewonersorganisaties zullen zich presenteren en vertellen hoe zij bezig zijn met (ouderen)huisvesting. Wat er goed gaat, wat minder goed gaat, en in hoeverre zij steun kunnen gebruiken van de gemeente.
Na iedere presentatie is ruimte om vragen te stellen aan wethouder Ivens en voor discussie.

Het programma:

  1.  (19:30) Welkom
  2.  (19:35) STADonderDAK (plannen van buurtbewoners voor wonen, werken en meer in het PC Hoofthuis)
  3.  (19:55) PWIA – Platform Woon  Initiatieven Amsterdam
  4.  (20:15) Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt/Groot Waterloo
  5.  (20:35) Ouderen AdviesRaad Centrum (sociaal vastgoed en/of terugblik op symposium 8 juni Goed Wonen van Ouderen)
  6.  (20:55) Rondvraag met andere vragen over wonen
  7.  (21:10) Pauze (optioneel)
  8.  (21:20) Buurtenronde: mededelingen en vragen vanuit de verschillende buurten.
  9.  Rondvraag
  10.  Sluiting