Bomen en kades

Print Friendly, PDF & Email

Wethouder de Vries onderzoekt het behoud van bomen bij kademuurvernieuwing. Dat staat in zijn brief van 18 februari.

Buurtinitiatief effe kappen nou voert actie voor het behoud van monumentale bomen bij kademuurvernieuwingsprojecten. Bij de nieuwe wethouder Egbert de Vries hebben ze gehoor gevonden. Deze liet per brief weten dat hij de bomenverordening respecteert, maar op dit moment de techniek ontbreekt om bij noodzakelijke ingrepen bij kades monumentale bomen te kunnen behouden.

Aanpak
De wethouder formuleert een aanpak op korte, middellange en lange termijn. Ook de huidige projecten worden opnieuw beoordeeld op wat mogelijk is, zo nodig met maatwerk.

Waar maatwerk niet mogelijk is, maken we een keuze tussen doorgaan of uitstel. Dat hangt af van de technische staat, de bereikbaarheid en de kans dat toekomstige innovaties hier verschil kunnen maken.

Lopende projecten hebben een kleur gekregen. Waarbij groen staat voor kadeprojecten waar geen monumentale bomen staan en er geen bezwaar is tegen kap vanuit de buurt. Dat zijn projecten op delen van de Herengracht, de Jacob Catskade, de Nieuwe Herengracht en de De Ruijterkade.

Wel monumentale bomen
Bij oranje projecten is nader onderzoek onder en boven water nodig naar de staat van de kade en bomen, en mogelijkheden voor maatwerk. Dat betreft delen van de Nieuwe Herengracht, het Singel en de Geldersekade. Bij Rode projecten zijn geen mogelijkheden voor maatwerk, maar wordt gekeken of uitstel van de vernieuwing mogelijk is afhankelijk van de technische staat. Dat betreft delen van de Leliegracht.

Bijlage