Autoluw Nu! over Zone Beperkt verkeer

Print Friendly, PDF & Email

Amsterdammers voor Autoluw   NU!  voerden 18 februari overleg met het projectteam Autoluw, groep Intelligente Toegang (ZBV) van de gemeente. Over de stand van zaken en hoe verder.

d’Oude Stadt initieerde eind 2019 een bijeenkomst over Autoluw. Daaruit ontstond Amsterdammers voor Autoluw   NU!  met meer dan 40 bewonersorganisaties. Deze organisaties willen eensgezind drie punten uit de agenda autoluw sneller realiseren dan dit college gepland heeft. Want de volgende drie punten realiseren snel minder doorgaand verkeer:

  • 30 KM in de hele stad, ook op de hoofdroutes (25% minder verkeer volgens studie van de gemeente).
  • meer P+R aan de rand van de stad en/of regio
  • en een zone beperkt verkeer (ZBV), met alleen toegang voor bestemmingsverkeer.

De koepel vindt: De kraan moet  NU  dicht en niet  STRAKS , of vijf gemeenteraadsverkiezingen  LATER .

Intelligente toegang
18 februari  sprak een delegatie van Amsterdammers voor Autoluw NU!  met ambtenaren van de gemeente die bezig zijn met de zogenaamde Intelligente Toegang (ZBV). Voor een beknopte weergave van het gesprek leest u verder op:  autoluw.nu: https://www.autoluw.nu/verslag-gesprek-projectteam-autoluw-groep-intelligente-toegang-zbv/