Beleidskader Participatie

Print Friendly, PDF & Email

Het College stelt een nieuw participatiebeleid voor met het stuk (concept) Beleidskader Participatie. Daartoe zijn een aantal participatietrajecten geëvalueerd. U kunt tot en met 23 juli uw mening geven voordat het door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Evaluatie
Het college weet dat in Amsterdam de participatie regelmatig niet naar wens verloopt. Daarvan zijn een aantal trajecten geëvalueerd. Lees daarvoor de raadsinformatiebrief met volgende bijlagen.

 1. Evaluaties participatietrajecten;
  1. Autoluw
  2. De Aker Wildemanbuurt
  3. Geuzeveld Eenzaamheid
  4. Klaprozenbuurt
  5. Klaprozenweg
  6. Waterlooplein Meedoen Werkt
  7. Weesperzijde Ringdijk 44 en de
  8. Samenvattingen Evaluaties
 2. Richtlijn burgerparticipatie

Kader
Na evaluatie zijn geleerde lessen omgezet in het concept Beleidskader Participatie. Het stuk bevat richtlijnen uitgangspunten voor participatie om de invloed van Amsterdammers op hun directe omgeving, op de stad als geheel en op de gemeentelijke dienstverlening te vergroten. Met de richtlijnen moeten bestuurders en ambtenaren die participatie organiseren, rekening mee houden.

 • Participatieplan: waarin aan betrokken partijen aan participatie duidelijk wordt hoe het proces eruit komt te zien, waar de participatie over gaat en wat er met de inbreng gebeurt. Dit geven we voor elk project aan in een participatieplan. Het participatieplan wordt voordat de participatie start, gepubliceerd.
 • Participatieniveau: afhankelijk van de ruimte die de gemeente heeft en geeft kan de participatie bestaan uit:
  • Meebeslissen: Amsterdammers beslissen mee over het beleid of het project.
  • Meewerken (co-creatie): Amsterdammers werken mee aan het beleid of project.
  • Meedenken (raadplegen en adviseren): de gemeente vraagt betrokkenen om advies. Amsterdammers kunnen de gemeente ideeën of suggesties meegeven.
  • Informeren: de gemeente informeert Amsterdammers over nieuw beleid, een nieuw plan of nieuwe regelingen. Amsterdammers krijgen inzage in de (openbare) informatie waar ze naar vragen.

Heeft een besluit of plan grote gevolgen voor veel bewoners? Dan is een uitgebreid participatietraject logisch. Heeft een besluit of plan gevolgen voor een bepaalde groep, dan wordt die groep actief betrokken.

Uw mening
Tot en met 23 juli kunt u uw mening geven over het voorgestelde beleid en de uitvoering ervan. U kunt uw mening geven op één van de volgende manieren:

Stadsgesprek
Het College organiseert een stadsgesprek over hoe burgers betrokken willen worden bij participatie aan de hand van de volgende vragen:

 • Hoe wilt u bij de start van een nieuwe project met de gemeente in gesprek gaan over het participatieplan?
 • Hoe wilt u informatie krijgen over participatieprojecten in uw omgeving, over de onderwerpen en de data van bijeenkomsten waaraan u kunt deelnemen?
 • Op welke manier zou u het gesprek willen kunnen voeren over de kwaliteit van de participatie in de praktijk?

Wilt u deelnemen aan het (online) stadsgesprek hierover, stuur dan een e-mail naar participatiebeleid@amsterdam.nl. Dan krijgt u van de gemeente een uitnodiging zodra de datum bekend is. De datum wordt later bekend gemaakt.

Bijlagen

Meer info: www.amsterdam.nl