Beleidsbijdrage Geluidshinder

Print Friendly, PDF & Email

29-9-2016-8-59-18Het wijkcentrum d’Oude Stadt heeft samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder donderdag 29 september de nota met de titel Beleidsbijdrage Geluidshinder bij evenementen in Amsterdam uitgebracht. De nota is een bijdrage bij het formuleren van het nieuwe evenementenbeleid door de gemeente.

Begin september nodigde het wijkcentrum bewoners uit met interesse in geluid en de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Doel was kijken wat er echt nodig is om geluidshinder tijdens evenementen te voorkomen en zo de mogelijkheden te verkennen voor een bijdrage aan het nieuwe evenementenbeleid. Uit die bijeenkomst kwamen extra eisen naar voren waar een evenement in de stad (en daarbuiten) aan zou moeten voldoen.

Richtlijnen NSG
De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft ideeën voor geluidsnormen. De NSG is al bezig met een voorzet, die voorgelegd zal worden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ook aan de Evenementenbranche. De VNG kan de richtlijn overnemen en adviseren bij haar leden. Die ideeën lijken prima bruikbaar voor het nieuw te formuleren beleid in Amsterdam.

Stadsdeel Centrum kiest niet voor een stedelijke norm!
In de AB-flap van het Stadsdeel Centrum voor de vergadering van 11 oktober  staat echter: “Een eventuele nieuwe stedelijke norm zal geen oplossing bieden voor de hoeveelheid (geluids)overlast. In een stedelijke omgeving zal versterkt geluid altijd tot een vorm van overlast leiden. De mate van overlast kan in sterke mate bepaald worden door het aantal en de duur van evenementen. De sturing zal vooral zitten op omvang, het aantal keren per jaar of de keuze om wel of geen meerdaags toe te staan.
In de voorgestelde locatie profielen is daarom ook gekozen om hierin keuzes te maken en de ruimte voor evenementen in het overgrote deel van de nieuwe profielen te beperken.”

Het Stadsdeel Centrum kiest dus niet voor een vermindering van de overlast maar probeert het met “het is niet anders, die geluidsoverlast” en (optisch) minder vaak, terwijl er een oplossing is. Dat minder vaak is optisch, want alle mogelijkheden om een evenement te houden werden in het verleden nooit volledig volgeboekt en staat het stadsdeel dus niet meer toe dan de feitelijke grens.

Laat Amsterdam de eerste zijn!
Het wijkcentrum d’Oude Stadt samen met de Nederlandse Stichting Geluidshinder pleiten er juist wel voor de richtlijnen een op een over te nemen in het nieuw te ontwerpen evenementenbeleid. Het implementeren van de regels in het nieuwe evenementenbeleid leidt tot een win win-situatie voor zowel bewoners, evenementenorganisatoren en de gemeente.


Download hier de nota
: Beleidsbijdrage Geluidshinder bij evenementen in Amsterdam

Lees ook:

Kom ook de 27e oktober naar: de themabijeenkomst: Nieuw Evenementenbeleid

29-9-2016-10-08-27