Amsterdam circulair

Print Friendly, PDF & Email

Dinsdag 7 april 2020 stemde het College van B&W in met de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 en het Innovatie- en uitvoeringsprogramma Amsterdam Circulair 2020-2021. Gelijktijdig heeft het College kennisgenomen van het rapport Monitor Amsterdam Circulair en van de Stadsdonut voor Amsterdam. Volgens de gemeente stuk voor stuk unieke producten die richting zullen geven aan hun keuzes en het gezamenlijke werk in de komende jaren.

Strategie
De strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 moet zorgen voor een aanzienlijke vermindering van het gebruik van nieuwe grondstoffen en materialen en zo bijdragen aan een duurzame stad. De komende jaren gaat de gemeente diverse materiaalstromen in kaart brengen, van binnenkomst tot verwerking, om zo kostbare grondstoffen te behouden. Het doel is om in 2030 een halvering van het gebruik van nieuwe grondstoffen te bereiken, en in 2050 een volledig circulaire economie.

Innovatie- en uitvoeringsprogramma 2020 – 2021
In het innovatie- en uitvoeringsprogramma zijn ruim 200 concrete initiatieven en projecten opgenomen die in de komende twee jaar worden uitgevoerd. Het betreft een selectie van (nieuwe) projecten, maatregelen, samenwerkingsverbanden, onderzoeken en te ontwikkelen instrumenten. Samenwerking met partijen in de stad staat voorop. Daarom staan in het programma niet alleen projecten en plannen van de gemeente, maar ook van organisaties en burgerinitiatieven in de stad. Om van elkaar te leren, kennis te delen en na twee jaar keuzes te maken voor het vervolg en waar nodig bij te sturen.

Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck: “Niemand wil leven in een wegwerpmaatschappij. Maar dat betekent dat we op een fundamenteel andere manier naar onze economie moeten kijken: naar de manier waarop we consumeren, produceren en verwerken”.

Monitor Amsterdam Circulair
De monitor volgt de komende jaren de ontwikkeling van de circulaire economie in Amsterdam. De monitor zal continu van actuele data worden voorzien en biedt inzicht in ontwikkeling van de impact van de Amsterdamse economie op het milieu en sociale waarden.

Doughnut-model
Amsterdam gebruikt in haar circulaire strategie een speciaal voor de stad ontwikkelde uitwerking van het ‘doughnut model’ van de Britse econoom Kate Raworth. Dit model beschrijft hoe samenlevingen en bedrijven kunnen bijdragen aan economische ontwikkeling die de grenzen van planeet en samenleving respecteert.

Bestuurlijk traject
De bestuurlijke stukken worden definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 20 mei 2020. Daarvoor zullen de stukken besproken worden in de raadscommissie van 14 mei 2020.

Bijlagen

Meer informatie op: www.amsterdam.nl/circulair

 

3 reacties

 1. JOYze hoogland schreef:

  Heb maar 1 wens : in alle straten en.op alle grote en kleine pleinen forse bomen direct in de grond voor schaduw, regen opvang en schonere lucht. Dit vereist een confrontatie met KLIC = Kabels Leidingen Informatie Centrum…..wie oh wie pakt dit op ? !

 2. Winfried schreef:

  Loffelijk streven allemaal, maar een degelijke financiële onderbouwing van al die mooie plannen heb ik nog niet gezien.
  Het milieu in een miljoenenstad is onvergelijkbaar met dat van hoog in de Alpen of de Schotse Hooglanden. Het wonen in en wereldstad heeft voor- én nadelen. Ieder moet voor zich bepalen waar de voorkeur aan gegeven wordt: dat is een vrije keuze. Je kunt een appel niet opeten en daarna nog hebben.

  De gemeente heeft zich rijk gerekend aan de vluchtige toeristenindustrie van op termijn >30 miljoen bezoekers per jaar: de lusten voor de overheid, de lasten voor de burgers.

  Daar is begin dit jaar abrupt een einde aangekomen. Zoiets voltrok zich al eerder in Brussel en Parijs, na de aanslagen daar.

  Op korte termijn is de schade voor de ondernemers in de stad, op iets langere termijn ondervindt de vastgoedsector daar hinder van, maar de grote klap komt daarna voor de Gemeente: de belangrijke bron van inkomsten valt weg.

  Voeg daarbij de herziening van het erfpachtstelsel, waardoor eigenaren dit en volgend jaar vervroegd hun canon (evt met korting) betalen. dat betekent op korte termijn extra inkomsten, maar in de >50 jaar daarna vallen die weg.

  Ook dàt is een schadepost, en heeft effect op de begrotingen van 2025-2100.

  Voeg daarbij de enorme kostenpost van het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte (kades, bruggen en wegen) en u zult zien dat Amsterdam zich de komende eeuw straatarm is.

  Amsterdam Circulair zal een illusie blijken. Een fundamentele kwestie wordt urgent.
  De stad zal zich moeten bezinnen over het verdienmodel. Alle inkomstenbronnen waar de stad de afgelopen 200 jaar van profiteerde zijn opgedroogd of vertrokken.

 3. Janhuib Blans schreef:

  Ik verwacht veel van deze gedachten en doelen, nu onder het label Doughnut-economie. Wel zou gezondheid van burgers explicieter in de plannen betrokken moeten worden. De WHO-opvatting luidt: “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.” Ik geloof dat de beleidsterreinen tussen de wethouders nog te veel uit elkaar liggen.