Wet Maatschappelijk Ondersteuning – Verordeningbijeenkomst

Print Friendly, PDF & Email

Zoals u weet krijgen de gemeentes de aantal zorgtaken bij vanwege onder andere rijksoverheidsbezuinigingen en het verminderen van de bureaucratie. Vanaf 1 januari 2015 krijgt ook de gemeente Amsterdam hiermee te maken. Om die reden ligt tussen 10 juli en 30 augustus de WMO – Verordening ter inzage. Tevens is er een inspraakbijeenkomst die u kunt bijwonen, maar u dient zich van te voren op te geven. De bijeenkomt vindt plaats op 17 juli tussen 15.30 uur en 17.30 uur. U krijgt de locatiegegevens en het programma opgestuurd als u zich heeft aangemeld onder: inspraakwmo2015@amsterdam.nl

Bekijk meer informatie over de WMO.

Lees meer informatie over het nieuwe Amsterdamse Zorgstelsel.