Werkgroep funderingen

Print Friendly, PDF & Email

 

Bewoners van de Keizersgracht hebben het initiatief genomen tot de oprichting van de ‘werkgroep fundering’. Deze zal zich inzetten voor het volgende programma:

  • Correctie van het huidige verkeersbeleid dat onverantwoorde risico’s neemt met de fundering van rijksmonumenten. Primair wordt een groot aantal traditionele toegangs- en uitvalswegen autoluw gemaakt of helemaal afgesloten. Daaronder Damrak, Nieuwezijds Voorburgwal, Prins Hendrikkade, Rozengracht, Marnixstraat en Singel. Als direct gevolg is er een sterke verkeersconcentratie op de overblijvende grachten ontstaan. De geschatte toename bedraagt 500% per etmaal en een acht- tot tienvoudige verkeersdruk tijdens spits- en uitgaanstijden. Mede doordat de kademuren als gevolg van tientallen jaren achterstallig onderhoud in de hele binnenstad ‘code oranje’ zijn, ontstaan er grote en onverzekerbare risico’s voor de eigenaars. Hierin wordt samengewerkt  met het ‘comité verkeersdruk’ onder leiding van Ruud ter Wee.
  • De gemeentelijke onderhoudsplicht voor rijksmonumenten in de wet vast te leggen. Op dit moment hebben alleen bewoners een onderhoudsplicht. Dat de bouwkundige toestand van bruggen en kademuren de fundering van de huizen bedreigt laat zien dat deze asymmetrie ongewenst is.
  • Te komen tot een Europese verzekering tegen schade door verzakking met een noodzakelijke herverzekering door overheden met een basisfinanciering uit publieke middelen, vergelijkbaar met de dekking van politieke risico’s in de exportkredietverzekering.
  • Overwogen wordt of het zinvol kan zijn om belangen van bewoners te coördineren bij funderingsschade die aannemelijk een gevolg is van achterstalligheid aan kademuren gevolgd door vermijdbaar sterke toename van de verkeersdruk.
De werkgroep staat onder leiding van Pauline van de Ven (1956).  Zij is afgestudeerd in economie aan de UvA, was werkzaam in de economische journalistiek bij Trouw en NRC, thans werkzaam als schrijver en beeldend kunstenaar en auteur van Grachtenhuis, een persoonlijk verslag van de restauratie en herfundering van een huis aan het begin van de Keizersgracht.
.
Wilt u zich aanmelden om op de hoogte worden gehouden, stuur dan even een email naar paulinevandeven@auteursdomein.nl met ‘IN’ in de onderwerpregel. Afmelden: email met “UIT” in de onderwerpregel. Zij mailt alleen als er iets te melden valt. Uw mailadres is voor anderen niet zichtbaar. De adressen worden voor niets anders gebruikt en met niemand gedeeld.

Twee archiefstukken van belang voor VVE’s kunt u hier downloaden:

Werkgroep fundering
drs. M.P.M. van de Ven (vz.)
www.paulinevandeven.nl