Werkgroep fundering: 
Gemeentelijke Nulmeting verkeersdruk klopt niet

Print Friendly, PDF & Email

De gemeente Amsterdam heeft verkeerde resultaten gebruikt om de toename van de verkeersdruk in de Westelijke grachtengordel te bepalen. Daarmee wordt bewoners een sterk vertekend beeld gepresenteerd van de feitelijke verkeersexplosie vanaf het moment nul waarop deze is ontstaan.

De nulmeting zou moeten dateren van vóór 8 januari 2018. Op die dag zijn werkzaamheden voor de Knip gestart met de afsluiting van de Westertoegang bij het Centraal Station die tot en met 21 juli 2018 zou duren. Binnen enkele dagen is de sluiproute ontstaan via de smalle Buiten en Binnen Brouwersstraat en de Keizersgracht. Deze is in de loop van het jaar geëxplodeerd toen de navigatiesystemen het traject als voorkeursroute oppakten.

Als moment voor haar ‘nulmeting’ heeft de gemeente echter het aantal passerende voertuigen geteld in de periode 27 juni t/m 3 juni 2018. De sluiproute was toen allang in bedrijf. “In feite wordt een T2 of zelfs T3 meting gepresenteerd als T0 meting,” aldus de Werkgroep fundering. “Vergelijk je de nep-nulmeting met opvolgende metingen, dan is de conclusie: valt best mee. Die conclusie is dus helemaal verkeerd. De werkelijke toename is een veelvoud. Met name de ochtend- en avondspits en het nachtelijk taxiverkeer zijn explosief gegroeid.” Het traject Brouwersstraten-Keizersgracht kende vóór de Knip geen noemenswaardig spits- of nachtverkeer.

Geluidshinder
Om nog een andere reden is de conclusie dat het wel meevalt verkeerd, en dat is het type overlast. Voorheen hoorde iemand op een druk moment van de dag acht of tien voertuigen per uur passeren. Nu zijn dat er meer dan honderd. Dit gebeurt niet in een gelijkmatige stroom maar in een afwisseling van lawaai en stiltes, volgens het ritme van de zg. ‘Poissonverdeling’: er is een piekfrequentie van pakweg zes voertuigen per minuut, gevolgd door vijf minuten stilte, een piek van acht per minuut, weer enkele minuten stilte, etc.

Het ritme van de Poissonverdeling is berucht in de beleving van geluidshinder. “Maak je een praatje op straat, dan valt het nauwelijks op. Maar werk en woon je aan de straat en moet je je concentreren of probeer je te slapen, dan is het heel ingrijpend. Anders dan een constant geluidsniveau van dezelfde sterkte slaagt het brein er namelijk niet in deze inbreuk te negeren. Het blijft een herhalende verstoring, met herhalende stress,” aldus voorzitter Pauline van de Ven van de werkgroep.

Trillingen
De fout met de nulmeting betekent ook dat er veel meer trilling van passerend verkeer is dan door de gemeente wordt aangenomen, met alle gevolgen voor het risico van potentiële schade aan de funderingen van de huizen voor eigenaars en bewoners. Op basis van een rondvraag in december 2018 gecombineerd met eigen metingen schat de Werkgroep dat trillingen van passerend verkeer sinds de Knip bij het CS en de afsluiting van de Marnixstraat en het Singel met een factor vijf tot tien zijn toegenomen, afhankelijk van het tijdstip van de dag.

Volume
De werkgroep adviseert met klem om een eind te maken aan het heilloze beleid waarmee het verkeer van de voormalige doorgaande routes wordt verplaatst naar de oude binnenstad zonder iets aan het volume te doen. Binnenkort is de Rozengracht aan de beurt om autoluw te worden, wat een verdere ingrijpende toename van de overlast voor de route Brouwersstraten-Keizergsracht belooft. Van de Ven: “De gemeente verspilt eindeloos veel tijd en geld met maatregelen uit het stenen tijdperk. Waarom moeten wij technisch een halve eeuw achterlopen bij de slimme camera-systemen van de Italianen? Een bestemmingszone is goedkoop. Een proef voor de Westelijkse Grachtengordel kan in een paar weken gerealiseerd zijn.”

De Werkgroep fundering behartigt de belangen van ruim vierhonderd VVE’s, particuliere eigenaars, bewoners en winkeliers inzake fundering.

2 reacties

  1. Yur schreef:

    Wel vaker gaat de gemeente uit van verkeerde nulmeting of meting op verkeerde plekken en rustige momenten om hun plannen erdoor te drukken. Dit hebben wij ook ervaren bij de afsluiting van de Vijzelstraat bij de Munt ten koste van de kwetsbare grachtengordel! Om een rustig Muntplein te creëren werd de grachtengordel opgeofferd. Dit afsluiten leidt immers tot een gigantische toename van het verkeer over de grachten om zo in noord-westelijke richting de stad te doorkruisen. Met als gevolg veel overlast voor de bewoners, schade aan onze kwetsbare huizen en kademuren. Het gevolg van het afsluiten van hoofdwegen ten koste van de grachtengordel hebben wij al kunnen ervaren met het bezwijken van de Herengracht vanaf de Blauwburgwal tot aan de Brouwersgracht en de vele kademuren die nu op instorten staan.
    Hopelijk stopt de gemeente met dit desastreuze beleid van het afsluiten van hoofdroutes ten koste van de kwetsbare grachtengordel en het ad hoc beleid en komt men tot een alomvattend plan met afsluiten van het stadscentrum via een slim camerasysteem waar alleen toegang wordt verleend aan bewoners, aannemers, loodgieters etc en wordt de rest verwezen naar (te bouwen) parkeergarages.

  2. Pouw schreef:

    lees hier wat de gemeente eerder met haar beloftes voor een proef buurtparkeren in de Nieuwmarktbuurt heeft gedaan, wellicht kunnen jullie daar je voordeel mee doen in jullie strijd tegen dit wanbeleid van de gemeente met alle overlast en milieuvervuiling tot gevolg: http://www.buurtparkeren.nu/