Verkiezingen voor de wijkraad

Print Friendly, PDF & Email

Op 5 oktober vinden de wijkraadsverkiezingen plaats. Kandidaten uit de 7 buurten van het wijkcentrum kunnen zich tot 1 oktober aanmelden.
De wijkraad komt 3 à 4 keer jaar bijeen. Hoofdtaken van de wijkraad: de hoofdlijnen van het beleid, financiële controle (kascommissie) en toezicht op het DB (Dagelijks Bestuur. U kunt zich aanmelden via een simpele mail of een formulier. Meer informatie. Telefonische informatie bij de voorzitter 06 – 54 70 54 27.