Tweede Rondje Stopera geslaagd

Print Friendly, PDF & Email

Op de warmste (24) januaridag ooit startte het 2e Rondje Stopera met sprekers. Een moeder, met kind, sprak haar bezorgdheid uit over de luchtkwaliteit in Amsterdam en kondigde alvast het volgende Rondje Stopera aan op 14 februari a.s.

Twee Raadsleden kwamen uit de Raadszaal naar beneden. Zij legden uit dat die avond in de Gemeenteraad het verkeer centraal staat en daarmee de luchtkwaliteit. Twee moties werden aangekondigd. Tot slot sprak Dago Wellink namens het Longfonds; de belangenorganisatie voor longpatiënten. Hij wees op de gevolgen van slechte lucht en pleitte voor een snellere en adequate verbetering van de luchtkwaliteit.

Ondertussen was het steeds feller gaan regenen. Dat weerhield de aanwezigen niet om te starten met het 2e Rondje Stopera. Maar gedurende het lopen werd gesproken over het idee om de beraadslaging bij te wonen. Daarover werd kortstondig overlegd. Benadrukt werd dat de hoeveelheid verkeer minder moet, dat dat de weg is naar schone lucht in de stad. Een grote groep betrok de publieke tribune en volgde de beraadslaging.

Verkeersnetten
Op de gemeenteraadsagenda stond het vaststellen van het beleidskader Verkeersnetten. Twee weken geleden spraken betrokken buurtbewoners in bij de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid (op 10 januari jl. agendapunt 11). Raadsleden discussieerden toen al uitvoerig over de (voorrangs)status van de straten in Amsterdam. Zo heeft auto-verkeer op een Plusnet – corridor absolute voorrang op het overige verkeer (ook op de tram!). De hele Wibaut-as en S100 hebben die status.

Kleine stapjes
De uitkomst van het onderzoek kan leiden tot het afwaarderen van het label van de Weesperstraat en ook van de Valkenburgerstraat van Plusnet-corridor via Hoofdnet, naar Basisnet (zoals de bestuurscommissie Centrum, de raad adviseerde). Wijst de studie uit dat er andere / betere oplossingen zijn, dan zijn de bewoners echt een heel stuk verder en kan er nog veel meer verbetering ingezet worden! Het is een kleine stap in de gewenste richting van bewoners.

Bekijk hier de beraadslaging terug (agendapunt 13 Vaststellen van het beleidskader Verkeersnetten. Vanaf 7:27:00)

De aangenomen moties: