Themabijeenkomst handhaving

Print Friendly, PDF & Email

Stichting Buurtplatform De Nachtwacht organiseerde op 11 juni in Hotel Caransa aan het Rembrandtplein een themabijeenkomst handhaving. Diverse handhavers gaven een presentatie. Vooraf waren al veel vragen ontvangen en die werden meteen beantwoord.

De Nachtwacht concludeert dat handhaving helpt. Na 4 jaar overlastbestrijding. Maar ook dat er niet altijd voldoende handhavers zijn. Of er zijn wel voldoende handhavers, maar ze handhaven niet. Hoe werkt dat nou in de praktijk? Welke afwegingen maken de handhavers? Wat zijn de knelpunten? Daarom organiseerde de buurtorganisatie voor hun buurt een themabijeenkomst over handhaving. Aanwezig waren de wijkagent, de teamleider handhaving openbare ruimte, een gebruiksinspecteur en een bouwinspecteur.

Van pilot naar project
4 jaar geleden begon een pilot waarbij bewoners in de Rembrandtpleinbuurt en handhavers via een app met elkaar konden communiceren. Die app is verleden tijd en de pilot is een project geworden: handhaving gaat nu via de (gezamenlijke) pleinen aanpak (Leidseplein, Wallen en Rembrandtplein). Handhavers zijn daardoor niet altijd op een plein aanwezig. Hun gebied is groter.  Meldingen via 14020 (24/7). De handhavers hebben beperkte bevoegdheid. Er is een werkverdeling en specialisatie. Handhavers en BOA kunnen wel bekeuren. Maar dat staat hen vrij. Handhaven is mensenwerk. Voor de ene situatie werkt een bon, voor de andere een gesprek.

Schreeuwen. De grachten werken als een klankkast. Je kan niets doen en hopen dat de groep verder loopt. Je kan als handhaver ook een groep aanspreken, waarbij er een kans is dat het erger wordt. Maar om te mogen beboeten moeten dan wel bewoners uit de ramen hangen (er is overlast geconstateerd voor de buurt). Het blijft een afweging.

(Niet) Handhaven
Voor het hele uitgaansgebied zijn 15 FTE beschikbaar. Door de taakverdeling kan het lijken alsof handhavers niks doen. Zij moeten zelfs niet in andere situaties ingrijpen (tenzij heterdaad). Er kan een maandenlang onderzoek door kapot gaan (bijvoorbeeld bij melding horecaoverlast). Ook de handhaving doet integriteitsonderzoeken (bv bij geld toestoppen). Geluidoverlast is verstoring openbare orde. Dat vereist waarnemingen. Daarnaast moeten keuzes gemaakt worden.

Op de vraag of tuinfeesten mogen, is de vraag of het privé is. Bedrijfsfeesten mogen niet.  Wildplassen kan alleen bij heterdaad beboet worden (eigen constatering van de handhaver). Camera’s mag je ophangen (eigen stoepje/trap), maar levert dus geen bewijs.

Bouwen
Bij bouwen moet er een vergunning zijn. Zonder vergunning is dat illegaal. Daartegen kan opgetreden worden. Zo nodig met bestuursdwang (dwangsom). Bij een melding volgt een bezoek. Dan is er keuze om de zaak te legaliseren, of terug te brengen in oorspronkelijke staat. Ook kan een handhavingsverzoek gedaan worden. Dat levert veelal op een toetsing door gebruikstoezicht.

Bij de omgevingsvergunning (Wabo) hoort ook het activiteitenbesluit. Dat gaat bijvoorbeeld over geuroverlast. Of welstandsregels (reclame aan de gevel), brandveiligheidsaspecten en de Hinderwet. Voor deze handhaving zijn er 25 inspecteurs in stadsdeel centrum. Zinvol is wellicht een blik te werpen in City Data. Voor bijvoorbeeld Verleende exploitatievergunningen horeca met terrasgrenzen en ontheffingen. De aanpak van de overlast is divers en soms is het nodig dat bewoners gezamenlijk met de handhavers een traject ingaan.

Prio
Voor een gebied zo groot als Centrum Oost zijn 5 agenten beschikbaar in de avond. Er komen soms collega’s helpen uit Groningen Friesland en die kennen (nog niet) de regels. Motoren (hardrijden en geluidsoverlast) hebben geen prioriteit. Het ontbreekt aan de technische middelen om de overtreding aan te pakken. Zo is het stukje Utrechtsestraat te kort om een snelheidsmeting te doen.

Melden, melden, melden
Mensen zijn klachtenmoe; het helpt toch niet. Toch raden de deskundigen aan om te blijven melden. Meldingen geven inzicht (wie, wat, waar vaak, waar rook is is vuur). Juist meldingen maken dat er mogelijk een nieuwe prioritering komt. Dat bepaalde meldingen dan wel worden aangepakt. Daarvoor is dossieropbouw nodig. Of situaties hebben tijd nodig voor onderzoek. En dat kan soms erg lang duren. En dan kunnen er nog zienswijze, bezwaar en rechtszaken volgen….. Maar samenwerking met bewoners kan succesvol zijn. Er zijn tenslotte zelfs zaken gesloten. Het idee ontstaat voor een bewonersoffensief; afspreken wie wanneer om de beurt met enige tussenpozen gaat melden….

Bijlagen