Tevredenheidsonderzoek Amsterdammer

Print Friendly, PDF & Email

tevredenheidIedere twee jaar onderzoekt de gemeente samen met de Amsterdamse woningcorporaties hoe tevreden Amsterdammers zijn over hun buurt. In 2015 gaven de bewoners hun buurt gemiddeld een 7,5.

Sinds 2001 zijn in de enquête onder Amsterdammers vragen over de leefbaarheid in de buurt opgenomen. In de factsheet ‘Wonen in Amsterdam 2015 Leefbaarheid’ worden onderdelen als buurttevredenheid, onderhoud straten en stoepen, overlast, veiligheidsgevoel en prettig samenleven uitgelicht.

De factsheet met de leefbaarheidscijfers vindt u hier. Meer cijfers op WiA (Wonen in Amsterdam)