Einde aan Stadsdeelkrant Amsterdam

Print Friendly, PDF & Email

Voordat de stadsdelen werden opgeheven kreeg ieder stadsdeel elke 2 weken een stadsdeelkrant. Hierin stonden nieuwsberichten, raadsbesluiten, belangrijke evenementen en de bekendmakingen betreft vergunningsaanvragen onder andere.
Vanaf het moment dat de bestuurscommissies in werking zijn getreden is er geen stadsdeelkrant meer,  maar een Amsterdamkrant, editie centrum. Hierin staan de nieuwsberichten van Amsterdam in zoals het bestuursakkoord dat onlangs is gesloten. En er staan specifieke centrumnieuwsberichten in. Tot ontsteltenis van veel actieve en betrokken bewoners staan de vergunningen niet in dit Amsterdamkrantje verwerkt.