Samenwerking d’Oude Stadt en andere Centrumgroeperingen!

Print Friendly, PDF & Email

Niet altijd kan wijkcentrum d’Oude Stadt bewoners/groepen herbergen in het pand Kerkstraat 123(t/m 50 personen), of door het aantal verwachte personen en/of een volgeboekte datum; er is met verschillende besturen van andere organisaties echter goed contacten in zo’n geval.

Dit gebeurde nu met het Syrisch Comité

dat een kleine 100 personen verwacht graag in de Kerkstraat bijeen wilde komen maar die ruimte net te klein is. Door tussenkomst van het bestuur,  kan nu op 18 maart 2023 het Comité uitwijken van wijkcentrum d’Oude Stadt naar de Keizersgrachtkerk die pal aan de achterzijde van het wijkcentrum zit!

Alwaar nu een mooie bijeenkomst en boekpresentatie alsnog kan worden gehouden.

Een ceremonie die zij organiseren om de schrijfster en filosofe Desanne van Brederode te eren voor haar prominente rol in de Syrische zaak en haar steun in de afgelopen jaren voor het doel van de Syriërs om een pluralistische democratische samenleving op te bouwen en samen met Syriërs in Nederland bruggen te slaan tussen nieuwkomers van de Syriërs en diverse groepen Nederlanders en anderen.

Een mooie voorbeeld samenwerking tussen ‘buurtgroeperingen’!