Petitie, burger- en volksinitiatief | Bescherm cultureel erfgoed op de Kadijken

Print Friendly, PDF & Email

Bewoners van Kattenburg en de Eilandenboulevard starten een petitie, een burger- en volksinitiatief ter bescherming van de plek van de voormalige scheepswerf Koning William op de Hoogte Kadijk. Volgens de plannen verrijst daar een twintig meter hoog appartementencomplex. Geen hoogbouw in de bufferzone rond de grachtengordel als UNESCO werelderfgoed!

Zowel de petitie als het burger- en volksinitiatief roept het college op dit hoogbouw project te verhinderen. Bewoners zijn bezorgd over het verlies van cultureel erfgoed op de Kadijken. Zij vrezen dat door de nu vergunde twintig meter hoge nieuwbouw het open uitzicht zal verdwijnen op Oosterkerk, Museumwerf ’t Kromhout, en de brug over de Entrepotdoksluis met ophaalbrug. De plannen zijn een inbreuk op het Rijksbeschermd stadsgezicht.

Teken alle drie!
De ondertekeningen voor de petitie tellen namelijk niet mee voor het burgerinitatief (200 afzonderlijke stemmen nodig) en het volksinitiatief (1200 stemmen nodig).

Volksinitiatief
Het Volksinitiatief is een oproep aan de gemeenteraad de erfpacht van de werf terug te kopen en dit aan het College van B&W op te dragen. Dan herkrijgt de gemeente Amsterdam de volle eigendom van dit stuk grond en kan de gemeenteraad de toekomst ervan zelf bepalen.

Het Scheepvaartmuseum en Museumwerf ’t Kromhout overleggen over samenwerking om erfgoed, dat nu in depot is, ten toon te stellen en varend erfgoed ook werkelijk te laten varen met publiek aan boord. Laat de werf aan de Hoogte Kadijk 145B deel worden van dit plan. Goede alternatieven zijn denkbaar voor het op deze werf geplande funeste hoogbouwproject. Dit volksinitiatief vormt daartoe een aanzet.

Achtergrond
Met een volksinitiatief kunt u een eigen voorstel op de agenda van de raad zetten. Hiervoor zijn 1200 handtekeningen nodig. De gemeenteraad kan positief of negatief besluiten over het voorstel. Dat laatste houdt in dat de gemeenteraad het voorstel afwijst, of er anders over besluit. In dat geval kan het voorstel vervolgens aan de Amsterdammers worden voorgelegd via een volksstemming. Voor het houden van een volksstemming zijn minimaal 27.000 handtekeningen nodig.

Zie ook: Burgerinitiatief, volksinitiatief en referendum

Nu en straks?

1 reactie

  1. Blijf hiervan af! Stop het slopen van industeieel cultureel erfgoed!