Parkeren aan banden

Print Friendly, PDF & Email

De conceptversie van de Nota Parkeernormen Auto gaat van woensdag 7 december 2016 tot en met vrijdag 27 januari 2017 de inspraak in. Bewoners van nieuwbouw krijgen geen parkeervergunning meer voor parkeren op straat, ongeacht de beschikbaarheid van parkeerplaatsen op eigen terrein. Dat is de inzet van de nieuwe Nota Parkeernormen Auto.

Nieuwe bewoners moeten het wel of niet beschikbaar zijn van een parkeerplaats op eigen terrein, meenemen in hun keuze voor een woning. Daarnaast geldt op A-locaties (zie kaart) niet langer een minimumnorm voor het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein.

Parkeernormen
De conceptversie van de Nota Parkeernormen Auto stelt de nieuwe parkeernormen voor auto’s vast voor nieuwbouw en transformatieprojecten in de stad. De gemeente wil de stad bereikbaar en leefbaar houden met voldoende en aantrekkelijke openbare ruimte en meer ruimte voor de fietser en voetganger. De nieuwe parkeernormering levert een bijdrage aan de regulering van het aantal geparkeerde auto’s op straat, door het aantal parkeerplaatsen bij een bepaalde functie van een gebouw (woning, kantoor of voorziening) minimaal, of maximaal vast te stellen.

Wat gaat er veranderen?
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het oude beleid zijn:

  • De verplichte minimumparkeernorm voor sociale woningbouw komt te vervallen.
  • De verplichte minimumparkeernorm voor vrije sectorwoningen wordt lager. Waar in het oude beleid  een minimumverplichting geldt van 0,6 tot 1 parkeerplaats per woning is het voorstel dit terug te brengen naar 0,3 tot 0,6 parkeerplaats per woning.
  • Er komt in de hele stad een maximumparkeernorm van 1 parkeerplaats per woning. Nu geldt in grote delen van de stad geen maximumparkeernorm.
  • De verplichte minimumparkeernorm voor kantoren komt te vervallen.

Inspreken
Meer informatie vindt u hier.  Uw reactie (zienswijze) kunt u kenbaar maken via het digitale formulier.