Overtoerisme

Van-Dale
Print Friendly, PDF & Email

Overtoerisme is een nieuw woord. Het woord heeft de Dikke van Dale in 2018 al ‘gehaald’ als woord van de Dag! In elk geval is de #GemeenteraadAmsterdam en het stadsdeel Centrum met dit onderwerp bezig.. Niet dat het alleen ‘over toerisme’ gaat, maar om het teveel op bepaalde plekken van toeristen. Wat betekent het woord: Definitie: overtoerisme (het, g.mv.) toerisme of massatoerisme naar plekken waar dit overlast veroorzaakt, hetzij voor de omgeving of voor de bewoners, vertaling van Engels overtourism.
Wie de stukken uit de gemeenteraad van december’22 over drukte in de Binnenstad leest, merkt dat de Gemeente Amsterdam wel iets aan dingen als ‘overtoerisme’ wil doen..maar daar een groot tijdspad voor vrijmaakt… namelijk pas over enkele jaren moet het ‘gedaan’ zijn! In plaats het leed van de bewoners in Amsterdam centrum nu reeds aan te pakken. Diverse binnenstads-groeperingen gaan de komende maand met elkaar in gesprek. Zij participeren: welk advies/adviezen kunnen zij geven om dingen op de agenda en kaart van de #Raad te houden namens vele bewoner van Amsterdam centrum en ook hoe kunnen de maatregelen sneller worden genomen?!

2 reacties

  1. Andere binnenstadbewoner schreef:

    Ik woon in een benedenwoning aan een in toeristisch opzicht populaire gracht. Momenteel schuift elk half uur een groep toeristen langs vergezeld van een tourguide. Maar nu is het hartje winter. In het warmere seizoen loopt dat op tot elke 5 minuten een groep en meestal zijn die groter dan het maximaal toegestane aantal van 15. Als je er iets van probeert te zeggen wordt zo’n tourguide zeer agressief. Er is echt sprake van übertourisme en de gemeente pakt dat niet juist aan. Wel in andere populaire toeristensteden zoals Venetië en Barcelona.

  2. Binnenstadbewoner schreef:

    Als een woord al sinds 2018 in de woordenboeken staat is het echt geen nieuw woord meer.

    De overlast door overmatige drukte in delen van de stad wordt niet alleen door binnen- en buitenlandse toeristen veroorzaakt, maar ook door amsterdams (uitgaans)publiek en “dagjesmensen”. Eigenlijk een heel ongelukkig gekozen woord als het gaat over bezoekersdrukte. Het is natuurlijk wel lekker makkelijk om naar toeristen te wijzen. Zoals vroeger ook al naar “de buitenlanders” werd gewezen in verband met woningnood en werkloosheid.