Nog steeds 13 locaties boven WHO-norm

Print Friendly, PDF & Email

13 meetlocaties van de GGD in Amsterdamse straten zitten nog steeds boven de gezondheidskundige advieswaarde van de WHO van 40 microgram/m3 als jaargemiddelde. In 2018 was dat het geval op 22 locaties. In 2017 waren het er zelfs 37.

Wethouder Marieke van Doorninck vervangt wethouder Sharon Dijksma tijdens haar zwangerschapsverlof.  Met datum 3 februari 2020 stuurde zij een brief met de GGD-meetcijfers over heel 2019. De GGD meet stikstofdioxide o.a. met palmesbuisjes in de hele stad (lees en GGD en Luchtkwaliteit). Volgens de GGD is het met palmesbuisjes gemeten jaargemiddelde in 2019 bij de volgende straten met veel verkeer boven de WHO-norm (Europese Norm) van 40 microgram/m3 voor stikstofdioxide (NO2*):

Straatnaam Meting op wettelijke toetsafstand? Afstand tot gevel (m) 2019
Foeliestraat 6 (IJ-tunnel) nee 8,5 44,8
Stadhouderskade 55 nee 5,1 44,7
Valkenburgerstraat bij mr Visserplein nee 10,9 44,5
Jan van Galenstraat 255 nee 7,3 44,1
Stadhouderskade 58 ja 0 43,6
Stadhouderskade 115 nee 2,7 42,3
Prins Hendrikkade 68 nee 10,9 42
Prins Hendrikkade 124 nee 4,1 40,8
Stadhouderskade 30 ja 0 40,5
Overtoom 89 nee 2,4 40,4
2e Hugo de Grootstraat 7 ja 0 40,2
Prins Hendrikkade 150 nee 3,9 40,1

Oorzaak?
De wethouder denkt dat de verlaging van het aantal straten te maken heeft met de maatregelen die de stad inzet. Maar echt duiden van de cijfers durft de wethouder nu niet. De GGD heeft vorig jaar immers laten weten dat het vooral de weersinvloeden zijn (veel westenwind met schone lucht). De GGD gaat de cijfers over 2019 nader onderzoeken en levert voor de zomer de resultaten. Lees voor meer duiding ook:  Onder de grenswaarde?

Cora van Nieuwenhuizen – Wijbenga (VVD) minister van Infrastructuur en Waterstaat in de brief van 24 februari 2020: De meest recente monitoringrapportage van het NSL van december 2019 laat zien dat langs de AIO bij Diemen en Ouder-Amstel voor zowel de concentratie fijnstof (PM10) als stikstofdioxide (NO2) aan de normen wordt voldaan. Dit neemt niet weg dat er ook beneden de normen risico’s voor de volksgezondheid kunnen optreden.

Rechtszaak?
Er loopt nog steeds een crowdfunding voor een rechtszaak. Het minimum bedrag van € 11.000,- voor een civiel kort geding is nog steeds niet gehaald. De meetpunten van de GGD zijn daarvoor van belang, maar ook de berekeningen die het Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit (NSL) maakt.

De wethouder meldde in een brief van 20 december 2018 dat de stijging van het aantal overschrijdingen (over 2017) van de NO2 norm grotendeels een gevolg zijn van verbeteringen in de gebruikte rekenmodellen (van het NSL). In die monitoringsronde van 2017 is namelijk een verandering in verkeersamenstelling verwerkt. Er zijn nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd met lustellingen in plaats van kentekenscans. Met deze andere telmethode is 40% meer middelzwaar en zwaar vrachtverkeer geregistreerd dan bij de vorige verkeerstellingen in 2015.

Conclusie
Bij gebruik van de juiste aantallen van het verkeer worden bij de NSL-berekeningen straten wel zichtbaar in de NSL- monitor. Zo komt de Valkenburgerstraat en andere straten in 2017 wel bovendrijven. De GDD had dat door hun palmesmetingen in 2017 al veel eerder aangetoond.  Nu de GGD in een aantal straten nog steeds boven de grenswaarden meet, zou een rechtszaak nog steeds kunnen. Echter er loopt bij de Raad van State een procedure gestart door d’Oude Stadt over het handhaven de Europese norm door een lagere overheid. Die uitspraak verwachten we in maart. Voordat verdere actie kan worden ondernomen, wachten we liever eerst op die uitspraak.

Bijlage:

*Bekijk hier de metingen op de meetpunten van de GGD in Google Docs door de jaren heen: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p555eh5hj5KuVWYOxrIeVxwh0pyoBB_yAN5qfNO5XwY/htmlview