Nieuwe wijkraad

Print Friendly, PDF & Email

6 oktober 2015. Gisteravond is een nieuwe wijkraad gekozen. Hier vind je het verslag met het nieuwe overzicht van de leden van de wijkraad per buurt. Het is hartverwarmend dat zoveel nieuwe bewoners zich gemeld hebben: zij vormen zelfs een nipte meerderheid. Iedereen die zich verkiesbaar stelde deed dat vooral uit grote zorg over de ontwikkelingen in de leefsfeer van hun woonomgeving en hun inzet voor de eigen buurt. Hiermee is het Dagelijks Bestuur (DB) demissionair. Op 2 november kiezen de wijkraadsleden een nieuw DB uit hun midden.