Horeca en geuroverlast

Print Friendly, PDF & Email

Donderdag 26 november 2019 organiseerde de gemeente de bijeenkomst: “Geuroverlast door horeca bij voedselbereiding in de nieuwe Omgevingswet”. Zowel bewoners, ondernemers (horeca en makelaar) en ambtenaren (handhavers, juristen, vergunningverlening, de GGD en Omgevingsdienst) gingen met elkaar in gesprek. Besproken werd de regelgeving nu en hoe het straks in de Omgevingswet beter/anders zou kunnen. 

Huidige regeling
Bij het bereiden van voedingsmiddelen wordt voor het voorkomen (dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken) van geurhinder voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen (activiteitenbesluit: artikel 3.132). Voor afgezogen dampen en gassen bij het bereiden van voedingsmiddelen die naar de buitenlucht worden gebracht moet:  ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing afgevoerd; of geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie (Activiteitenregeling artikel 3:103).

De gemeente wil zoveel mogelijk (geur) problemen bij horeca voorkomen. Doet dan ook een controle bezoek bij de aanvraag van de vergunning. En wil dat een horeca-ondernemer voorafgaande aan het tekenen van een contract blijkt of het pand (on)geschikt is voor exploitatie. Want ook al mag je volgens het bestemmingsplan een horecabedrijf in een pand beginnen, wil dat nog niet zeggen dat er aan alle milieu-eisen wordt voldaan.

Problemen
Horecaondernemers signaleren dat de regelgeving nu onduidelijk is. Heb je een exploitatievergunning, dan nog kan het bedrijf niet verder, omdat er geen (correcte) afvoer is, of een (goed functionerende) ontgeuringsinstallatie. En of er een afvoerpijp naar boven mag, hangt ook weer af van de welstandsregelingen (monumenten etc). Dat inzicht is niet meteen te verkrijgen. Ook niet bij de gemeente. Maar is de vraag wel bij het juiste loket gesteld?

Snel
Ondernemers verklaren dat wanneer een horecapand vrij komt hij snel moet beslissen. Hij accepteert dan dat de makelaar zich vrij tekent voor ontbrekende zaken en zadelt zich zelf op met problemen door geen optie op het pand te nemen, of tekent zonder een ontbindende voorwaarde in het huur/koopcontract.  Dat “achteraf” zaken niet goed geregeld zijn, maakt dus niet dat de ondernemer zich kan vrij pleiten. Problemen moet hij aanpakken! Maar dan treft hij “geloofwaardige” installateurs aan die alles beloven.

Werking
Ook is er geen onafhankelijk gecertificeerd model ontgeuringsinstallatie dat echt werkt. De werking van een afzuiginstallatie hangt af van factoren als, werken met hout, of houtskool, grillen, de temperatuur en vochtigheid van de af te voeren lucht. Het blijkt dat een ontgeuring onvoldoende werkt. Koken op hout en houtskool levert ook klachten op van bewoners. Is ook schadelijk voor de gezondheid. Maar het aspect gezondheid zit nu niet in de wetgeving. Daarnaast ontbreek soms (een) onderhoud(scontract).

Nieuwe Omgevingswet (per 2021)
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze Omgevingswet zorgt er voor dat alle regelingen worden samengevoegd. Dat is 1 wet, 1 loket, 1 procedure en die gaat van 26 naar 8 weken. Vanaf 2021 is dan in één oogopslag zien welke regels gelden in uw omgeving. Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen en ook over geuroverlast.

De nieuwe Omgevingswet maakt het daarnaast o.a. voor de gemeente mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen via het omgevingsplan. De gemeente is al bezig met het inregelen. Daarnaast is er nog een overgangstermijn van 8 jaar; alles hoeft niet meteen. De gemeente moet het aanvaardbaar geurhinderniveau vaststellen. Dat kan per gemeente verschillen. Een gezonde en fysiek leefomgeving van goede kwaliteit staat voorop.

Bewoners
Er moet meer balans zijn in wonen, werken en recreëren. Horeca is een containerbegrip; bewoners weten pas achteraf wat er komt. Duurzaam staat op de agenda, ook het verminderen van CO2-uitstoot en is er een Actieplan Schone Lucht dat hout(skool) stook niet wil. Waarom verbiedt de gemeente houtskool niet (in het centrum) en in andere gebieden misschien niet. Voorop moet de gezondheid staan. En of er klachten zijn is objectief vast te stellen, niet zozeer door te ‘meten’, maar te kijken of de installatie correct is, werkt en onderhouden wordt. Daarvoor moet de gemeente meer handhaven.

Conclusie
De aanwezigen waren het over een aantal zaken wel eens. In een vroeg stadium moeten alle (vergunning) eisen snel beschikbaar zijn. Goede spelregels zijn nodig om alle belanghebbenden met elkaar een oplossing te laten vinden. Het probleem geuroverlast blijkt complex. Maar samenwerken helpt. Gemeente, horecaondernemers en bewoners. Wordt vervolgd.