Hartelijk dank

Print Friendly, PDF & Email

Wij hebben ons nieuwe pand laten voorzien van mooie wanden, een functioneel plafond (geluidsabsorberend), ventilatie en veilig elektra. Door een extra subsidie van het stadsdeel kunnen wij nu verder gaan met toegankelijkheid en het geschikter maken voor vergaderingen.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken die een schenking heeft gedaan als bijdrage voor het opknappen van de ruimte. Zonder dat hadden we de boel niet klaar kunnen krijgen voor de verhuizing in november.

Daarnaast bedanken wij natuurlijk ook het stadsdeel Centrum dat extra subsidie heeft verleend in verband met de verhoogde huurkosten, en een bijdrage in de kosten van het opknappen en inrichten.

En ook alvast hartelijk dank aan degenen die ons recent een gift hebben toegezegd.

In 2019 proberen wij subsidies te krijgen van goede-doelen-fondsen, voor verbetering van de toegankelijkheid (o.a. toilet dat ook geschikt is voor invaliden), en voor het flexibel afscheiden van vergaderruimte. Behalve die subsidies zullen wij ook zelf weer geld moeten genereren.

Denk eraan: wij hebben een ANBI status, dus als u uiterlijk maandag 31 december een gift stort, dan kunt u die nog aftrekken van uw inkomstenbelasting over het jaar 2018.

NL03 INGB 0004 87 18 88 t.n.v. Wijkcentrum dā€™ Oude Stadt o.v.v.Interieur

 

Zo als het was