Had u bezwaar misschien?

Print Friendly, PDF & Email


We mogen in onze handen knijpen. De gemeente maakt van alles bekend, aanvragen voor horecavergunningen, het besluit dat de buurman een uithangbord mag aanbrengen, of dat er een boom gekapt mag worden. Je mag je mening geven (zienswijze), maar dan moet je meestal wel heel snel zijn. En daarbij: je krijgt in het algemeen 6 weken om bezwaar te maken.

Ja, als een zieke boom dreigt om te vallen moet er snel gehandeld worden. Dan snappen we dat termijnen niet worden gehaald, dat is overmacht.

Is dit ook overmacht? Een bekendmaking die op 1 november binnenkwam:

Besluit verlenen evenementenvergunning voor evenement “Novembervieren”, WN2017-002769

De burgemeester van Amsterdam heeft een evenementenvergunning verleend voor het evenement ‘Novembervieren’, dat op 5 november 2017 zal plaatsvinden op het openbare water van de Amstel in Amsterdam. Bekendmaking op 31 oktober 2017. De vergunning kon verleend worden op grond van de geldende regels.

Stukken inzien en bezwaar maken

U kunt de vergunning vanaf 31 oktober 2017 gedurende zes weken inzien in het stadshuis van Amsterdam, Amstel 1. In die periode kunt u uw bezwaar daartegen schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester van Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Vermeld hierbij de zaakcode WN2017-002769.

Burgemeester van Amsterdam,

namens deze,

R. Kruize, algemeen directeur Waternet

31 oktober 2017

JA MAAR BESTE DIRECTEUR, VOOR HET INZIEN VAN DE VERGUNNING MOET JE EEN AFSPRAAK MAKEN. TEGEN DIE TIJD IS DAT EVENEMENT AL GEWEEST !!!
U gaat er bij voorbaat van uit dat niemand bezwaar heeft tegen dit evenement. Daar kunt u best gelijk in hebben. Maar zonder zienswijzen kunt u daar niet op rekenen.

EEN AANVRAAG IS NOOIT GEPUBLICEERD, dus zienswijzen werden misschien niet eens op prijs gesteld. Een spoedvoorziening bij de rechter gaat ook niet meer lukken. En de hoorzitting om bezwaarschriften zal zeker met Sint Juttemis plaatsvinden? Fijne feestdagen!